HEDEFLERİMİZ

İSTEK 1915 Çanakkale Anaokulunda,
1- Öğrencilerimizin başkalarının haklarına ve farklılıklarına saygılı, ihtiyaçlarına duyarlı, temel değerlerini içselleştirmiş bireyler olmalarını sağlamak.
2- Öğrencilerimiz için iyi bir yabancı dilin sağlam temellerini oluşturmak.
3- Öğrencilerimizin proje tabanlı eğitim sistemi içinde kendi öğrenmelerine dair sorumluluk almalarını sağlamak.
4- Öğrencilerimizin dijital vatandaşlık becerilerine sahip olmasını sağlamak.
5- Kültür, sanat ve sosyal alanlarda verilen eğitim ve düzenlenen etkinliklerle entelektüel düzeylerini yükseltmek.
6- Çevresine ve topluma duyarlı, sorumluluk bilinci gelişmiş, karar verme yetisine sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak.
7- Öğrencilerimizi yaşam becerileri ile donatmak.
8- Öğrencilerimizin ilkokula hazırlık sürecini desteklemek.

AKADEMİK ÇALIŞMALARIMIZ

Okulumuzda, etkin öğrenmeyi temel alan çocuk merkezli, çağdaş eğitim modellerinden GEMS (Great Explorations in Math and Science) , High Scope, Montessori (Günlük yaşam becerileri), Mind Lab, Second step programlarından oluşan eklektik bir eğitim programı uygulanmaktadır.

Anaokulumuzda öğrencilerimizin eğitim-öğretim süreci, tüm gelişim alanlarını destekleyecek şekilde çok yönlü olarak planlanmaktadır. Öğrencilerimizin bilişsel gelişimini, sosyal-duygusal gelişimini, dil gelişimini, öz bakım becerilerini ve fiziksel gelişimlerini desteklerken bağımsız, kendi kendine yetebilen, özgüvenli bireyler olmalarını da hedeflenmektedir.

Çocuklarımızın ilkokula hazırlık sürecinde büyük bir kampüs okulu olmanın sağladığı avantajlardan faydalanarak tüm akademik çalışmalar yatay ve dikey müfredatta uyumlu bir şekilde planlanıp uygulamaktadır.

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Anaokulumuzda, yoğun bir şekilde İngilizce dil eğitimi verilmektedir. 3, 4 ve 5 yaş sınıflarımızda çift dilli eğitim esasına göre uygulanan Crossroads programında, çocuklarımız aynı kazanımları hem Türkçe hem de İngilizce olarak işlemektedir. Öğrencilerimiz yabancı dili; duyarak, görerek, deneyimleyerek, ifade ederek ve uygulayarak ana dilini öğrenir gibi doğal olarak edinirler.

SECOND STEP

İkinci Adım Programı ile öğrencilerimizin okula hazır bulunuşlukları desteklenirken; sosyal yaşamda başarılarının arttırılması, problem davranışlarının azaltılması, sosyal - duygusal yeterlilikleri ve öz düzenleme becerilerinin desteklenmesi, öğrenme, empati, duygu yönetimi, problem çözme becerilerinin kazandırılması hedeflenir.

MİND LAB

Mind Lab düşünce oyunlarını kullanarak çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve etik becerilerini ve buna bağlı olarak da yaşam becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir eğitim metodudur.

Dünya genelinde, 35’i aşkın ülkede, 20 yıldan bu yana uygulanmakta olan Mind Lab Eğitim Metodu, her yaş grubunun özellikleri dikkate alınarak hazırlanmış, kendi içinde özenle yapılandırılmış ders planları ile anaokulundan liseye kadar geniş bir yaş yelpazesine hitap eder.

Mind Lab Metodu’nda eğitim aracı olarak, pedagoglar tarafından geliştirilmiş 300’ü aşkın “Düşünce Oyunu” kullanılır. Metodun temelinde, en etkin öğrenme yolunun, yaşayarak, sorgulayarak ve tecrübe ederek sağlanabileceği gerçeği yatar. Oyunlar, soyut öğretileri, gerçek hayatta da kullanabilecek somut becerilere dönüştürebilmek için birer simülasyon aracıdır. Bu eğitim ortamı, öğretmenlere de çocukları en doğal ortamlarında gözlemleme ve bireysel farklılıklarını ayırt etme şansı verir.

Amacımız, çocuklarımızın düşünce becerilerinin yanı sıra temel yaşam becerilerinin de gelişimini destekleyerek, onları kendi potansiyellerinin farkında, çevresindeki diğer bireylere saygılı, bilinçli, başarılı ve mutlu bireyler olarak toplumsal hayata kazandırmaktır.

ÖZGÜN DERSLER

Anaokulumuzda eğitim- öğretim yılının her bir çeyreğinde uygulanmak üzere İSTEK okullarına özel özgün dersler programına yer verilmektedir.

Gastronomi, yaratıcı eller, uzay bilim ve iş teknik başlıkları altında oluşturulan bu özel programlarla öğrencilerimizin çok yönlü bütünsel gelişimi desteklemektedir.

REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Anaokulumuz genelinde Olumlu Davranış Geliştirme Programı uygulanmaktadır. ODGE, sağlıklı ve olumlu okul iklimi yaratarak; kampüs genelinde öğrenci, öğretmen, okul çalışanı ve veli ile uzun süreli ilişki kurmaya; takım çalışmaları ve dayanışmasına; geçmiş olayların da deneyimiyle daha yeni ve olumlu beceriler kazandırmaya dayalı bir yaklaşımdır.

Çocukların yaşadığı bilişsel ve duygusal süreçleri anlayabilmek ve onların dünyasına güvenebilecekleri bir destek olabilmek; özgüveni ve iletişim becerileri olan, duygusal dünyalarını rahatça ifade eden bireyler olmalarına yardımcı olmak amacıyla 'Gelişimsel' ve 'Önleyici' rehberlik anlayışı ile gizlilik, nesnellik ve koşulsuz kabul ilkeleri doğrultusunda şu çalışmalar yapılmaktadır;

Öğrencilerin okula başlangıç ve uyum döneminde çocuğun okul hayatına alışmasında destek olur.

Öğrencilerimizin sınıf içindeki sosyal gelişimlerini takip etmek ve belirlenen konularda çalışmalar yapmak üzere belirli zamanlarda sınıf etkinlikleri planlanmaktadır.

Çocuklarımızın sağlıklı bir gelişim süreci yaşayabilmesi için hem çocuklarımız ile hem de aileler ile işbirliği içerisinde olabilmek adına bireysel görüşmeler gerçekleştirilir.

İhtiyaç doğrultusunda aynı konuda sorun yaşayan öğrencileri bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlayabilmek amacıyla, belirli sayıda öğrencilerle grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Öğrencilerin gelişim dönemleri dikkate alınarak, anne babaları bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanan bültenler her ay velilere mail olarak gönderilmektedir.

İhtiyaçlar doğrultusunda belirlenen konularda veli seminerleri düzenlenmektedir.

PROJELERİMİZ

Okulumuz öğrencileri tarafından yürütülen projeler ve katılım sağlanacak yarışmalara ait tablo aşağıda belirtildiği gibidir. Her yıl zümre öğretmenleri ile birlikte güncelleme yapılır ve çalışmalar sene başında planlanıp ilgili öğrencilere duyurulur. Proje ve yarışmalara katılım sürecinde öğrenci seçimi alanında uzman öğretmenlerimizle birlikte yapılır.

PROJE ADI
OKULLARDA ORMAN
MİNİ TEMA
BESLENME DOSTU OKUL
SIFIR ATIK

ÖLÇME & DEĞERLENDİRME

Senede iki kere olmak üzere her dönem sonunda, öğrencilerimizin kendi gelişimini yansıtması amacıyla sonuca değil sürece yönelik bilgi veren, çocukların gelişimlerini takip edebilmeyi sağlayan değerlendirme araçlarından biri olan Portfolyo Sunumları İngilizce ve Türkçe olarak iki ayrı dilde gerçekleştirilir.