İSTEK 1915 ÇANAKKALE KAMPÜSÜ ATÖLYELER

  • GÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ
  • SERAMİK ATÖLYESİ
  • MÜZİK ATÖLYELERİ VE KAYIT STÜDYOSU
  • BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ATÖLYESİ
  • LEGO, KODLAMA VE ROBOTİK ATÖLYESİ
  • DANS VE DRAMA ATÖLYESİ
  • SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI ATÖLYESİ

İSTEK’li öğrencilerimiz her yıl sene başında yapılan yetenek tarama testleri sonuçlarına göre yıl içerisinde ilgi alanları doğrultusunda çalışmalarını sürdürürler.

Görsel Sanatlar ve Müzik derslerinde sanatsal araç ve malzemeler ile yaratıcı yeteneklerini geliştirirken, Seramik dersleri ile el, kol kasları ve motor becerilerinin gelişmesi sağlanır. Ayrıca çamurla çalışmak el – göz koordinasyonu gerektirdiğinden ince motor becerilerini de geliştirir.

Drama eğitimi; disiplinler arası yaklaşımla öğrencilerimizin birey olarak duygusal, bedensel ve sosyal farkındalığını geliştirir, fiziksel kapasitelerini arttırmayı ve yaratıcılıklarını zenginleştirmeyi hedefler. Bunun yanı sıra doğru ses ve nefes kullanımı, doğaçlama ve sahne tekniğini, jest ve mimik kullanımının farkındalığını, hitabet yeteneğini geliştirir, bedeni rahatlatarak estetik bir duruş ve zarafet kazandırmayı hedefler.

Bilişim teknolojileri alanında verilen eğitimler ile öğrencilerimiz günümüzün en etkili iletişim araçlarından biri olan bilgisayarı yararlı ve yaratıcı amaçlarla kullanmayı öğrenirler. Geleceğin dili olarak nitelendirilen kodlama dilini öğrenirken öğrencilerimizin problem çözme yetenekleri ve algoritmik düşünme becerileri gelişir. 3D tasarımlar ve Robotik setlerimiz ile yaratıcılık becerileri gelişir.

Satranç ve Akıl oyunları öğrencilerimize çok boyutlu düşünme yeteneğini kazandırır, konsantrasyonu güçlendirir, sorun çözmeyi öğretir, düşünce hızını artırır ve motivasyonu yükseltir. Bu bağlamda öğrencilerimiz Uygulamalı dersler alanında tam donanımlı atölyelerde alanında uzman öğretmenler ile eğitim öğretim faaliyetlerinin çok yönlü olarak içinde olurlar.