HAKKINDA

İSTEK 1915 Çanakkale FEN Lisesi’nde öğrenci merkezli, çağdaş yöntemleri kullanan, gelişmelere açık bir öğretim ortamını sağlamak en temel ilkemizdir. Bununla birlikte öğrencilerimizden gelecek olan ve öğretim ortamını zenginleştirecek her türlü bilimsel ve yaratıcı çalışmaya açık olmak esastır.

Okulumuzda milli eğitim müfredatının yanı sıra öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini geliştirecek, bilgilerini artıracak akademik programlara yer verilmektedir.

Okulumuzda 9.,10.,11. ve 12. sınıf öğrencilerimize Ortak Genel Kültür Dersleri, Alan Dersleri ve Seçmeli Dersler sunulmakta, böylece öğrencilerimizin hem hayata, hem de yüksek öğretime en iyi şekilde hazırlanmaları sağlanmaktadır.

Yalnızca akademik başarıya odaklı değil, sosyal, sanatla barışık, yaratıcı, üretken, özgüven sahibi bireyler yetiştirmeyi amaçlayan okulumuz öğrencilerinin sanatsal yeteneklerini ortaya çıkaracak, geliştirecek her türlü faaliyeti desteklemektedir.

AKADEMİK ÇALIŞMALARIMIZ

Dünya vatandaşı yetiştirmeyi kendisine misyon edinen İSTEK 1915 Çanakkale Fen Lisesi ilk yılında öğrencilerimiz Cumartesi günleri dahil haftada 16 saatlik yoğun bir İngilizce programıyla çalışırlar. Hazırlık niteliği taşıyan 9. sınıflarımız ikinci yabancı dil olarak haftada 2 saat Almanca ya da İspanyolca eğitimi almaktadır.

9, 10. ve 11. sınıflar, belirginleşen akademik olgunluğa ek olarak, aldıkları özgün derslerle farklı disiplinleri tanıma fırsatına erişirler. Bu dönem aynı zamanda yürütülen danışmanlık ve rehberlik süreçlerinin de desteği ile öğrencilerin akademik yönelimlerinin belirginleşmeye başladığı dönemdir.

Öğrencilerimiz 12. sınıfta, yaşadıkları dünyayı disiplinlere göre analiz edebilen; bunun yanı sıra bütün olarak algılama ve yorumlama becerileri gelişmiş; entelektüel bakış geliştirmiş; Türkçe ve İngilizcedeki ifade olanaklarına, özgün ürünler ortaya çıkarabilecek düzeyde hâkim bireyler olarak, merkezi sınavlarda etkili sonuçlar alabilecek bilgi ve deneyime erişirler.

İSTEK 1915 Çanakkale Fen Lisesinde her sınıf düzeyi için nitelikleri ve süresi belirlenmiş ödevler, hafta içi ve hafta sonu için ayrı ayrı planlanır; öğrenme deneyimlerini pekiştirmeyi ve kalıcılaştırmayı amaçlar. Kullanılan eğitim bilişim sistemleri sayesinde ödevlerin takip süreci veli ve öğretmenlerimiz tarafından mobil olarak anlık bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

9 ve 10. Sınıf öğrencilerimiz için etütler; deneme sınavları baz alınarak öğrencilerin eksiklerini tamamlamak adına hafta içi gerçekleşmektedir.

11. ve 12. sınıflarda etütler hafta içi ve cumartesi günü olacak şekilde yıl boyunca sabit bir şekilde yapılmaktadır.

Lise öğrenimi boyunca sanat ve sporu, insan yaşamının vazgeçilmez iyileştiricileri olarak ele alır; öğrencilerimizde de bu algıyı yerleştirmeyi hedefleriz. Müzik eğitimimiz enstrüman ve stüdyo çalışmalarıyla ürüne dönüşürken geniş bir perspektifte ele alarak sanat tarihi alt yapısıyla sunduğumuz görsel sanatlar eğitimlerimiz de atölye çalışmalarıyla ürüne dönüşür.

Öğrencilerimiz lise hayatı boyunca saygı duyulan, saygı duyan; fikri sorulan, başkalarının fikirlerini önemseyen; değer verilen, değer veren; kendini tanıyan ve rahatlıkla ifade eden bireyler olarak yetişir, üniversiteye hazır hale gelirler.

YKS SINAVLARINA HAZIRLIK

 • Okul dışında herhangi bir kurs, özel ders, veya etüt merkezine ihtiyaç duymadan öğrencilerin derslerine takviyede bulunmak, yeteneklerini geliştirmek, derslerdeki başarılarını arttırmak ve YKS sınavlarına daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olmak üzere üniversiteye destek eğitim programı uygulanmaktadır.
 • YKS sınavlarına hazırlık çalışmaları kapsamında farklı yayın evlerinden alınan yaprak testler, soru bankaları ve deneme sınavlarının yanı sıra öğretmenlerimizin hazırladığı soru ve etkinlikler de kullanılmaktadır.
 • Üniversite destek eğitim programında test tekniğe dayalı eğitim verilmektedir. Test tekniğinde etkili olan üç unsur Bilgi, Yorum ve Hız kabiliyetleri kazandırılarak, ek kaynaklarla öğrencilerin bol soru çözmeleri ile konuların pekiştirilmesi hedeflenmektedir.
 • Üniversite sınavına hazırlık çalışmaları Ağustos ayında hızlandırma programı ile başlayıp, yıl içinde Cumartesi günleri dahil olmak üzere Haziran ayının son haftasına kadar yoğunlaştırılmış planlı bir program şeklinde sürdürülmektedir.
 • YKS’ye hazırlık çalışmaları alanında uzman şube ders öğretmenlerince uygulanmaktadır.
 • 9.Sınıfta, öğrencilerimiz MEB zorunlu derslerine ek olarak alan ayrımı olmadan TYT sınavının gerektirdiği alan derslerini seçerek ortak bir müfredat izlemektedirler.
 • 10.Sınıfta, hedefledikleri bölümlere göre alanlarına (SAY-SÖZ-EA-DİL) ayrılan öğrencilerimize MEB zorunlu derslerine ek olarak YKS sınavının gerektirdiği seçmeli dersler belirlenerek ağırlıklarına göre ders programları oluşturulmaktadır.
 • 11-12.Sınıfta MEB’in belirlediği yıllık çalışma planı ile birlikte YKS konuları anlatılmaktadır. Bu sayede YKS hazırlık sürecinde büyük yol kat edilmektedir. Bu sınıf düzeylerinde ayrıca TYT konuları ( 9 ve 10. Sınıf ) da haftada 8 saat olacak şekilde işlenmektedir.

YKS HAZIRLIĞINDA REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMALARI

PDR servisimiz, sınavlara, hazırlık öncesi, hazırlık süreci ve hazırlık sonrası olmak üzere 3 temel basamakla çalışmalarını yürütür.

9. sınıftan başlamak üzere, “Hedef Belirleme Programı (HEDEP)”, çeşitli illere üniversite gezileri ve “Kariyer Planlama Günü” ile tamamlanmaktadır.

Hazırlık sürecinde, ders öğretmeni, danışman öğretmen, PDR uzmanı, okul yönetiminin liderliğinde, öğrencimizin akademik ve psikolojik izlenmesini gerçekleştirmektedirler.

Hazırlık sonrası basamağında, YKS tamamlanıp “Tercih Dönemi” geldiğinde, öğrencilerimizin “Hazırlık Öncesi “ basamağında belirlediği ve süreç içerisinde şekillendirip, içselleştirdiği üniversite bölümlerine yönelik tercihleri ÖSYM( Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) resmi girişi ile gerçekleştirilmektedir.

Rehberlik servisimiz öğrencilerimizin hazırlık dönemi öncesi ve sonrasında mesleki ve eğitsel takibini yapmaktadır. Bu başlıklar altında yapılan çalışmalar aşağıda yer almaktadır.

Mesleki Rehberlik: Öğrencilerimizin 9. sınıftan itibaren mesleki ve alan seçimine yönlendirme çalışmalarına başlatılır. Bu doğrultuda 10. sınıfta seçilen alan ve derslerin uygunluğunun takibi yapılır. 12. sınıfa kadar olan süreçte de öğrencilere uygun hazırlanmış sunumlar ile meslek tanıtımları yapılır. Envanter uygulamaları ve meslek tanıtımları doğrultusunda öğrencilerle bireysel ve grup danışmanlığı çalışmaları sürdürülür. Mesleki rehberlikte en son basamak tercih dönemidir. Sınav açıklandığında okulumuzda meslek ve üniversite yönlendirme ve tercih yapma hizmeti verilmektedir. Tercih teslim süreci boyunca bu çalışma devam eder. İhtiyaç doğrultusunda ek kontenjan döneminde de öğrencilerimize tercih danışmanlığı yapılmaktadır.

Eğitsel (Akademik) Rehberlik: Öğrencilerimizin YKS hazırlık süreci ve okul akademik başarıları yapılan toplantılar, sınav sonuçları ve öğretmen yönlendirmeleri doğrultusunda takip edilmektedir. Akademik olarak öğrencilerimize destekleyici çalışmalar servisimizce yapılmaktadır. Bireysel çalışma programları hazırlanarak öğrencilerimizin planlı ve programlı çalışmaları desteklenir. Başarısızlık nedenleri takip edilerek çalışmalar yönlendirilir. Sınav kaygısı sunumu yapılarak öğrencilere kaygıdan uzak bir hazırlık dönemine yönlendirme amaçlanır. Öğrencilerle yapılan bireysel ve grupla görüşmelerde çıkardıkları netler ve çalışma sistemi konusunda görüşler paylaşılır. Bu çalışmalar ve takibi yıl boyunca sürer.

Psikolojik Destek: Öğrencilerimiz ile rehberlik servisi gün boyunca diyalog halindedir. Anlık yaşanan, başarılarını ve mutluluklarını etkileyecek olumsuz bir durumdan haberdar olunduğunda öğrenciye psikolojik destek verilir.

Tüm bu çalışmalar;

 • Üniversite Tanıtımları
 • Üniversite Gezileri
 • Meslek Tanıtım, kariyer planlama sunumları
 • Sınav kaygısı sunumları
 • Sınav sistemini tanıtıcı sunumlar
gibi her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen etkinlikler ile desteklenir.

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Yabancı Dil Programında amaçlanan öğrencilerimizin yabancı dili en iyi şekilde öğrenebilecekleri, modern öğretim metotlarına ve bireysel farklılıkları dikkate alan farklılaştırılmış eğitim modellerine dayanan, anlamlı, etkili, öğrencilerin ilgisini çekecek ve onlara öğrenecekleri yabancı dili sevdirecek bir sınıf ortamı yaratmaktır.

İngilizce

İngilizce eğitim sistemimizin LP yani ‘’Dil ve Üretim’’ bileşeni İngilizcenin çalışma mekanizmaları ile bu dili oluşturan kuralların açık ve sistematik bir şekilde incelenmesi ve öğrenilmesi esasına dayanır. Kullanılan ders materyalleri İngilizcenin kural ve mekanizmalarını anlatmaya yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda bu materyaller, sundukları pratik yapma amaçlı aktiviteler ve kapsamlı interaktif çalışmalar ile öğrenilen dilin kalıcı hale gelmesine hizmet eder niteliktedirler. Bu sistem dahilinde öğretmenlerimiz; öğrencilerimizi, ilgi çekici ve kademeli olarak zorlaşan çalışmalarla desteklemekte ve böylece onların kendilerine olan güvenlerinin artmasına, öğreniyor oldukları dili daha iyi algılama ve edinme becerisi geliştirmelerine rehberlik etmektedirler. Dil ve Üretim derslerinin amacı öğrencilerin kazanmış oldukları bu güvenle İngilizceyi doğru ve akıcı bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır. Sınıf içi uygulamalar ve ders içi etkinliklerde öğrencilerin yabancı dili kullanacakları sosyal ortamlar gerçekçi olarak yaratılmaktadır. Ders içi etkinliklerde öğrenciler kendi gerçek düşünce ve duygularını açıklamakta ve yabancı dili farklı bir ortamda kullanmakta ayrıca dili deneme-yanılma hata yapma hatadan doğruyu bulma yoluyla öğrenmeleri teşvik edilerek konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeleri amaçlanır. Öğrencilerimizin dil seviyelerini belirlemek adına aşağıdaki Uluslararası sertifika sınavlarına katılırlar.

Birinci Yabancı Dil (Hedef B1)
9. Sınıf: TOEFL JUNIOR
10. Sınıf: Oxford Test of English

İkinci Yabancı Dil

Okulumuzda ayrıca ikinci yabancı dil olarak Almanca ve İspanyolca dersleri yer almaktadır. Bu dersler sayesinde öğrencilere kendilerini iki farklı dilde daha ifade etme becerileri kazandırırken farklı kültürleri öğrenmeleri ve farklılıklara saygı duyarak dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemeleri hedeflenmektedir.

Öğrencilerimizin ikinci yabancı dil seviyelerini belirlemek adına aşağıdaki Uluslararası sertifika sınavlarına katılırlar.

İkinci Yabancı Dil (Almanca – İspanyolca)
ALMANCA: Fit in Deutsch (9-10)
ALMANCA: Das Akademi TELC (9-10)
İSPANYOLCA: Dele (9-10)
DİL SEVİYESİ: 9. sınıf A1.2, 10. Sınıf A2.1

DANIŞMANLIK SİSTEMİ

Her öğrencimize, akademik, sosyal ve okul içi durumlarını analiz edip velilerini bilgilendiren danışman öğretmen atanır. Danışman öğretmenlerimiz veli ve öğrenci öğretmen haberleşme gruplarını oluşturarak iletişim sürecini başlatır.

Danışman Öğrenci grupları, öğrencilerin derslerine giren öğretmenleri ile birlikte hızlıca akademik konular hakkında iki taraflı iletişim kurabilecekleri şekilde oluşturulur. Danışman öğretmenlerimiz aynı zamanda velimizin istediği anda hızlıca iletişim kurabilecekleri okul temsilcileridir.

Danışman öğretmenlerimiz, 9 ve 10. sınıflarda 3 haftada, 11 ve 12. sınıflarda 2 haftada en az bir kez velilerini aşağıda belirlenen başlıklar çerçevesinde bilgilendirirler. Daha detaylı ve uzun soluklu görüşmeler için okula davet edilir.

Veli Bilgilendirme Başlıkları;
- Akademik durum (Ödev, Çalışma performansı, okula ve derse uyum) hakkında bilgi verir
- Davranış ve genel durumu hakkında bilgi verir
- Çözüm gerektirecek durumlarda ise planlamasını yapıp çözüm odaklı bilgi verir

TYT VE AYT ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

11 ve 12. Sınıf öğrencilerimize Danışmanlık Sistemine ek olarak Koçluk desteği de verilmektedir.

Öğrenci koçu öğrenciler için ihtiyaç duyduğu alanlarda gerekli yönlendirmeleri yapar ve onları sınavlara etkili bir şekilde hazırlamaktadır. Öğrenci koçluğunda en önemli unsur öğrenci ve koçu arasındaki uyum ve işbirliğidir. Öğrenci koçunun genel olarak amacı öğrenciyi belirlemiş olduğu hedefleri konusunda başarıya ulaştırmak için doğru yönde yönlendirmektir. Ayrıca sıkıntı ya da stres altında olan öğrencilere gerekli motivasyonu sağlamaktadır. Bu sıkıntılı süreçte öğrencinin yaşadığı stres, sıkıntı ve bunalım durumları ile baş edebilmesi için yardımcı olmaktadır. Öğrenci koçu, öğrencisini geleceğe dair hedeflerine ulaşabilmesi için destekleyerek bunun için gerekli olan psikolojik desteği sağlamaktadır. Öğrencisinin eğitim alanında gösterdiği tüm emek ve gayreti olumlu sonuçlara bağlamak için çalışmaktadır. Öğrenci koçluğu öğrencisinin ihtiyaç duyduğu her konuda ona destek sağlamaktadır.

Öğrenci koçu tüm bu işlemleri yaparken sadece öğrencisi ile değil öğrencisinin ailesi ile de başarılı ve sağlıklı ilişkiler kurarak bu şekilde çalışmalarını ilerletmektedir. Çünkü başarıya giden yol iyi bir ekip çalışmasından geçmektedir. Bu nedenle Öğrenci koçu öğrencisinin ailesini iyi tanır ve sürekli olarak onlarla irtibat halindedir.

Öğrenci Koçluğunun Öğrenciye Sağladığı Faydalar Nelerdir?

 • Öğrenci nasıl ders çalışması gerektiğinin ve yeteneklerinin farkına varabilmektedir.
 • Öğrenci sınav korkusu ya da stresini üzerinden kolayca atabilmektedir.
 • Öğrenci kendi adına bir düzen ve disiplin kazanarak sorumluluk bilincine sahip olmaktadır.
 • Öğrenci koçluğu sayesinde öğrenci sahip olduğu beceri ve yeteneklerinin farkına vararak bunları geliştirmeye çabalamaktadır.
 • Öğrenci sahip olduğu kötü alışkanlıklar ve düzensizlikten sıyrılmaktadır.
 • Öğrencinin hem ders hem de sosyal anlamda performans ve başarısı artmaktadır.
 • Öğrencinin kendisine bir hedef ve kariyer planı çizmesine yardımcı olmaktadır.
 • Dersler hakkında yapamıyorum ya da anlamıyorum gibi olumsuz düşüncelerden uzaklaşmasını sağlamaktadır.
 • Ders çalışma konusunda plan ve program yapabilme ve de bu programlara uyum gösterebilme becerisini kazandırmaktadır.
 • Aile içi ilişkilerde yaşanan iletişim sorunlarının çözümüne yardımcı olarak öğrencinin psikolojik anlamda rahatlamasını sağlamaktadır.
 • Öğrencide yaşanan ani ruhsal değişimleri tespit ederek bunlarla nasıl başa çıkılabileceği konusunda öğrencisini bilgilendirerek öğrenciye destek sağlamaktadır.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

PDR çalışmalarında; öğrencinin kendini tanıyarak doğru seçimler yapabilmek, doğru kararlar alabilmesi, sağlıklı ve dengeli bir insan olarak kendini gerçekleştirebilmesi amaçlanmakta, bu doğrultuda sistemli ve profesyonel bir yardım süreci yürütülmektedir.

İSTEK 1915 Çanakkale Fen Lisesi'nde kapsamlı gelişimsel rehberlik anlayışı esastır. PDR hizmetleri gizlilik, gönüllülük, süreklilik, kişi haklarına saygı, bireyin değerliliği, bireyin özerkliği ve ilgili kişilerle işbirliği ilkelerine dayanır.

PDR Çalışmaları 3 alanda yürütülmektedir.

 1. Bireysel Rehberlik: Öğrencilerin kişisel özellikleri ve sosyo-ekonomik ve kültürel faktörleri de göz önünde bulundurularak kişiye özgü eğitim programları geliştirmek, öğrencilerin ihtiyaç ve problemleri ile ilgili öğrencilere ve ailelerine psikolojik danışmanlık hizmeti vermek.
 2. Eğitsel Rehberlik: Öğrencilerin çalışma davranışlarını geliştirmek, anaokulundaki öğrencilerin ilkokula, ilkokuldaki öğrencilerin ortaokula, ortaokuldaki öğrencilerin liseye, lisedeki öğrencilerin de üniversiteye donanımlı bir şekilde geçişlerini sağlamak.
 3. Mesleki Rehberlik: Çoklu Zeka Teorisi doğrultusunda öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini gözlemlemek, gerekli envanterleri uygulamak ve tüm öğrenimi boyunca ilgi ve yeteneklerini takip ederek öğrencileri kendilerine en uygun mesleklere yöneltmek.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ölçme ve Değerlendirme, eğitim-öğretimin önemli bir basamağı olarak yalnız öğrenme ürününün değil sürecin de değerlendirilmesini esas almaktadır. Bir yandan öğrenme sürecindeki eksiklikleri görmemize yardımcı olurken bir yandan da eğitim-öğretimde kullanılan öğretme yöntem ve tekniklerinin etkililiğini ortaya koymaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme Birimimiz bu düşünceden hareketle, öğretmenlerimizle işbirliği içerisinde çalışarak öğrenci başarısını ve öğretimin niteliğini artırmayı hedeflemektedir. Derslerin kazanımları doğrultusunda üst düzey becerileri ölçmeye yönelik sınavlar hazırlanmaktadır. Uyguladığımız sınavların sonuçları analiz edilerek konu eksikleri belirlenmekte ve bu doğrultuda öğretmen ve idarecilerimize raporlar sunulmaktadır. Sınıf içi çalışmaların bu bilgiler ışığında planlanması sağlanmaktadır.

UYGULANAN SINAVLAR

Hazır bulunuşluk Sınavları: Öğrencilerin, başladıkları sınıfın öğretim programına ön koşul niteliği taşıyan kazanımlara sahip olma düzeylerinin belirlenmesi, varsa eksiklerin tespit edilerek giderilmesi amacıyla öğretim yılının başında yapılan sınavlardır.

Yazılı Sınavlar: MEB’in belirlediği standartlara göre öğretim yılı boyunca uygulanan ve notla değerlendirilen sınavlardır. Bu sınavlarda kısa cevaplı, eşleştirmeli, doğru-yanlış, uzun cevaplı, boşluk doldurmalı soru tipleri kullanılmaktadır.

Konu Tarama Testleri: Öğrencilerin bir ünite veya konuyla ilgili öğrenme eksiklerinin tespit edilmesi amacıyla yapılan sınavlardır. Eksik öğrenmelerin, konunun üzerinden çok fazla zaman geçmeden giderilmesi ve tam öğrenmenin sağlanmasına yardımcı olur.

Deneme Sınavları: Okulumuzda yürütülen YKS hazırlık çalışmaları kapsamında ÖZDEBİR, İKS ve GBT sınavları uygulanmakta olup, sınav sonuçları öğrenci, öğretmen ve velilerimizle paylaşılmaktadır. Deneme sınavlarımız İSTEK/Türkiye geneli değerlendirmeye girdiği için öğrencinin yalnız okul içerisindeki başarı durumunu değil İSTEK/Türkiye genelindeki sıralamasını da görme olanağı sağlamaktadır.

UYGULANAN PROJELER

Fen Lisesi olarak her yıl bir çok ulusal ve uluslararası projeye katılım sağlanmaktadır.

KULÜP VE SOSYAL ETKİNLİKLER

Öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra psikososyal gelişimlerine de destek olmak, yeteneklerini ortaya çıkarabilmek, kendilerini geliştirebilecekleri faaliyetleri desteklemek amacıyla okulumuzda öğrenci kulüpleri yürütülmektedir. Öğrenci kulüpleri; öğrencilerimizin eğitim öğretim hayatı süresince, bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda okul içi ve okul dışı etkinliklerde bulunmasını sağlamak amacıyla faaliyetlerde bulunmaktadır. İlgili kulüp öğretmenleri tarafından yönetilen öğrenci kulüpleri, öğrencilerin ilgi alanlarına göre öğretim yılı boyunca çeşitli etkinlikler planlamakta ve belirli bir program dahilinde bunları uygulamaya geçirmektedir. Öğrenci kulüplerindeki çalışmalarda, katılımcılık, planlılık, süreklilik, üretkenlik, gönüllülük ve işbirliği temel ilkelerimiz arasındadır.

LİSE KULÜPLER

 • MUN (MODEL UNITED NATIONS)
 • ROBOTİK KULÜBÜ
 • RESİM KULÜBÜ
 • VOLEYBOL KULÜBÜ
 • ORKESTRA KULÜBÜ
 • DRAMA & TİYATRO KULÜBÜ
 • TREKKİNG
 • SATRANÇ KULÜBÜ
 • DRAMA
 • FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ
 • FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ
 • RADYO KULÜBÜ
 • BASIN VE YAYIN KULÜBÜ
 • BEYİN KULÜBÜ
 • KARAOKE & DANS KULÜBÜ
 • BASKETBOL KULÜBÜ
 • BOCCE
 • INTERNATIONAL AWARDS
 • INTERNATIONAL PROJECTS
 • AKIL OYUNLARI
 • MÜNAZARA
 • İSTEK 1915 TARİH KULÜBÜ
 • PİLATES-AİR TRACKS
 • VALS-TANG
 • DÜŞÜNCE GELİŞTİRME KULÜBÜ