Sizin için sürekli buradayız

Anadolu Lisesi


HAKKINDA

İSTEK 1915 Çanakkale Anadolu Lisesi’nde öğrenci merkezli, çağdaş yöntemleri kullanan, gelişmelere açık bir öğretim ortamını sağlamak en temel ilkemizdir. Bununla birlikte öğrencilerimizden gelecek olan ve öğretim ortamını zenginleştirecek her türlü bilimsel ve yaratıcı çalışmaya açık olmak esastır.

Okulumuzda milli eğitim müfredatının yanı sıra öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini geliştirecek, bilgilerini artıracak akademik programlara yer verilmektedir.

Okulumuzda 9.,10.,11. ve 12. sınıf öğrencilerimize Ortak Genel Kültür Dersleri, Alan Dersleri ve Seçmeli Dersler sunulmakta, böylece öğrencilerimizin hem hayata, hem de yüksek öğretime en iyi şekilde hazırlanmaları sağlanmaktadır.

Yalnızca akademik başarıya odaklı değil, sosyal, sanatla barışık, yaratıcı, üretken, özgüven sahibi bireyler yetiştirmeyi amaçlayan okulumuz öğrencilerimizin sanatsal yeteneklerini ortaya çıkartacak, geliştirecek her türlü faaliyeti desteklemektedir.

ÖLÇME & DEĞERLENDİRME

Ölçme ve Değerlendirme, eğitim-öğretimin önemli bir basamağı olarak yalnız öğrenme ürününün değil sürecin de değerlendirilmesini esas almaktadır. Bir yandan öğrenme sürecindeki eksiklikleri görmemize yardımcı olurken bir yandan da eğitim-öğretimde kullanılan öğretme yöntem ve tekniklerinin etkililiğini ortaya koymaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme Birimimiz bu düşünceden hareketle, öğretmenlerimizle işbirliği içerisinde çalışarak öğrenci başarısını ve öğretimin niteliğini artırmayı hedeflemektedir. Derslerin kazanımları doğrultusunda üst düzey becerileri ölçmeye yönelik sınavlar hazırlanmaktadır. Uyguladığımız sınavların sonuçları analiz edilerek konu eksikleri belirlenmekte ve bu doğrultuda öğretmen ve idarecilerimize raporlar sunulmaktadır. Sınıf içi çalışmaların bu bilgiler ışığında planlanması sağlanmaktadır.

UYGULANAN SINAVLAR

Hazırbulunuşluk Sınavları: Öğrencilerin, başladıkları sınıfın öğretim programına ön koşul niteliği taşıyan kazanımlara sahip olma düzeylerinin belirlenmesi, varsa eksiklerin tespit edilerek giderilmesi amacıyla öğretim yılının başında yapılan sınavlardır.

Yazılı Sınavlar: MEB’in belirlediği standartlara göre öğretim yılı boyunca uygulanan ve notla değerlendirilen sınavlardır. Bu sınavlarda kısa cevaplı, eşleştirmeli, doğru-yanlış, uzun cevaplı, boşluk doldurmalı soru tipleri kullanılmaktadır.

Konu Tarama Testleri: Öğrencilerin bir ünite veya konuyla ilgili öğrenme eksiklerinin tespit edilmesi amacıyla yapılan sınavlardır. Eksik öğrenmelerin, konunun üzerinden çok fazla zaman geçmeden giderilmesi ve tam öğrenmenin sağlanmasına yardımcı olur.

Deneme Sınavları: Okulumuzda yürütülen YKS hazırlık çalışmaları kapsamında ÖZDEBİR, İKS ve GBT sınavları uygulanmakta olup, sınav sonuçları öğrenci, öğretmen ve velilerimizle paylaşılmaktadır. Deneme sınavlarımız İSTEK/Türkiye geneli değerlendirmeye girdiği için öğrencinin yalnız okul içerisindeki başarı durumunu değil İSTEK/Türkiye genelindeki sıralamasını da görme olanağı sağlamaktadır.

 

 

KULÜPLER

Öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra psikososyal gelişimlerine de destek olmak, yeteneklerini ortaya çıkarabilmek, kendilerini geliştirebilecekleri faaliyetleri desteklemek amacıyla okulumuzda öğrenci kulüpleri yürütülmektedir. Öğrenci kulüpleri; öğrencilerimizin eğitim öğretim hayatı süresince, bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda okul içi ve okul dışı etkinliklerde bulunmasını sağlamak amacıyla faaliyetlerde bulunmaktadır. İlgili kulüp öğretmenleri tarafından yönetilen öğrenci kulüpleri, öğrencilerin ilgi alanlarına göre öğretim yılı boyunca çeşitli etkinlikler planlamakta ve belirli bir program dahilinde bunları uygulamaya geçirmektedir. Öğrenci kulüplerindeki çalışmalarda, katılımcılık, planlılık, süreklilik, üretkenlik, gönüllülük ve işbirliği temel ilkelerimiz arasındadır.

LİSE KULÜPLER

·         MUN (MODEL UNITED NATIONS)

·         ROBOTİK KULÜBÜ

·         RESİM KULÜBÜ

·         VOLEYBOL KULÜBÜ

·         ORKESTRA KULÜBÜ

·         DRAMA& TİYATRO KULÜBÜ

·         TREKKİNG

·         SATRANÇ KULÜBÜ

·         DRAMA

·         FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ

·         FUTBOL KULÜBÜ

·         RADYO KULÜBÜ

·         BASIN VE YAYIN KULÜBÜ

·         BEYİN KULÜBÜ

·         KARAOKE&DANS KULÜBÜ

·         BASKETBOL KULÜBÜ

·         BOCCE

·         INTERNATIONAL AWARDS

·         INTERNATIONAL PROJECTS

·         AKIL OYUNLARI

·         MÜNAZARA

·         İSTEK 1915 TARİH KULÜBÜ

·         PİLATES-AİR TRACKS

·         VALS-TANGO

·         DÜŞÜNCE GELİŞTİRME KULÜBÜ.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

PDR çalışmalarında; öğrencinin kendini tanıyarak doğru seçimler yapabilmesi, doğru kararlar alabilmesi, sağlıklı ve dengeli bir insan olarak kendini gerçekleştirebilmesi amaçlanmakta, bu doğrultuda sistemli ve profesyonel bir yardım süreci yürütülmektedir.

İSTEK 1915 Çanakkale Anadolu Lisesi’nde kapsamlı gelişimsel rehberlik anlayışı esastır. PDR hizmetleri gizlilik, gönüllülük, süreklilik, kişi haklarına saygı, bireyin değerliliği, bireyin özerkliği ve ilgili kişilerle işbirliği ilkelerine dayanır.

 

PDR Çalışmaları 3 alanda yürütülmektedir.

1-Bireysel Rehberlik: Öğrencilerin kişisel özellikleri ve sosyo-ekonomik ve kültürel faktörleri de göz önünde bulundurularak kişiye özgü eğitim programları geliştirmek, öğrencilerin ihtiyaç ve problemleri ile ilgili öğrencilere ve ailelerine psikolojik danışmanlık hizmeti vermek.

2-Eğitsel Rehberlik: Öğrencilerin çalışma davranışlarını geliştirmek, anaokulundaki öğrencilerin ilkokula, ilkokuldaki öğrencilerin ortaokula, ortaokuldaki öğrencilerin liseye, lisedeki öğrencilerin de üniversiteye donanımlı bir şekilde geçişlerini sağlamak.

3-Mesleki Rehberlik: Çoklu Zeka Teorisi doğrultusunda an öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini gözlemlemek, gerekli envanterleri uygulamak ve tüm öğrenimi boyunca ilgi ve yeteneklerini takip ederek öğrencileri kendilerine en uygun mesleklere yöneltmek.

 

 

YABANCI DİL

Yabancı Dil Programında amaçlanan öğrencilerimizin yabancı dili en iyi şekilde öğrenebilecekleri, modern öğretim metotlarına ve bireysel farklılıkları dikkate alan farklılaştırılmış eğitim modellerine dayanan, anlamlı, etkili, öğrencilerin ilgisini çekecek ve onlara öğrenecekleri yabancı dili sevdirecek bir sınıf ortamı yaratmaktır.

İngilizce

 

İngilizce eğitim sistemimizin LP yani ‘’Dil ve Üretim’’ bileşeni İngilizcenin çalışma mekanizmaları ile bu dili oluşturan kuralların açık ve sistematik bir şekilde incelenmesi ve öğrenilmesi esasına dayanır. Kullanılan ders materyalleri İngilizcenin kural ve mekanizmalarını anlatmaya yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda bu materyaller, sundukları pratik yapma amaçlı aktiviteler ve kapsamlı interaktif çalışmalar ile öğrenilen dilin kalıcı hale gelmesine hizmet eder niteliktedirler. Bu sistem dahilinde öğretmenlerimiz; öğrencilerimizi, ilgi çekici ve kademeli olarak zorlaşan çalışmalarla desteklemekte ve böylece onların kendilerine olan güvenlerinin artmasına, öğreniyor oldukları dili daha iyi algılama ve edinme becerisi geliştirmelerine rehberlik etmektedirler. Dil ve Üretim derslerinin amacı öğrencilerin kazanmış oldukları bu güvenle İngilizceyi doğru ve akıcı bir şekilde kullanabilmelerini sağlamaktır. Sınıf içi uygulamalar ve ders içi etkinliklerde öğrencilerin yabancı dili kullanacakları sosyal ortamlar gerçekçi olarak yaratılmaktadır. Ders içi etkinliklerde öğrenciler kendi gerçek düşünce ve duygularını açıklamakta ve yabancı dili farklı bir ortamda kullanmakta ayrıca  dili deneme-yanılma hata yapma hatadan doğruyu bulma yoluyla öğrenmeleri teşvik edilerek konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeleri amaçlanır. Öğrencilerimizin dil seviyelerini belirlemek adına aşağıdaki Uluslararası sertifika sınavlarına katılırlar.

 

Birinci Yabancı Dil (Hedef B1)

9. Sınıf: TOEFL JUNIOR

10. Sınıf: Oxford Test of English

 

İkinci Yabancı Dil

Okulumuzda ayrıca ikinci yabancı dil olarak Almanca ve İspanyolca  dersleri yer almaktadır. Bu dersler sayesinde öğrencilere kendilerini  iki farklı dilde daha ifade etme becerileri kazandırırken farklı kültürleri öğrenmeleri ve farklılıklara saygı duyarak dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemeleri hedeflenmektedir.

Öğrencilerimizin ikinci tabancı dil seviyelerini belirlemek adına aşağıdaki Uluslararası sertifika sınavlarına katılırlar.

YKS SINAVLARINA HAZIRLIK

•Okul dışında herhangi bir kurs, özel ders, veya etüt merkezine ihtiyaç duymadan öğrencilerin derslerine takviyede bulunmak, yeteneklerini geliştirmek, derslerdeki başarılarını arttırmak ve YKS sınavlarına daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olmak üzere üniversiteye destek eğitim programı uygulanmaktadır.
• YKS sınavlarına hazırlık çalışmaları kapsamında farklı yayın evlerinden alınan yaprak testler, soru bankaları ve deneme sınavlarının yanı sıra öğretmenlerimizin hazırladığı soru ve etkinlikler de kullanılmaktadır.
•Üniversite destek eğitim programında test tekniğe dayalı eğitim verilmektedir. Test tekniğinde etkili olan üç unsur Bilgi, Yorum ve Hız kabiliyetleri kazandırılarak, ek kaynaklarla öğrencilerin bol soru çözmeleri ile konuların pekiştirilmesi hedeflenmektedir.

•Üniversite sınavına hazırlık çalışmaları Ağustos ayında hızlandırma programı ile başlayıp, yıl içinde Cumartesi günleri dahil olmak üzere Haziran ayının son haftasına kadar yoğunlaştırılmış planlı bir program şeklinde sürdürülmektedir.
•YKS’ye hazırlık çalışmaları alanında uzman şube ders öğretmenlerince uygulanmaktadır.
•9.Sınıfta, öğrencilerimiz MEB zorunlu derslerine ek olarak alan ayrımı olmadan TYT sınavının gerektirdiği alan derslerini seçerek ortak bir müfredat izlemektedirler.
•10.Sınıfta, hedefledikleri bölümlere göre alanlarına (SAY-SÖZ-EA-DİL) ayrılan öğrencilerimize MEB zorunlu derslerine ek olarak YKS sınavının gerektirdiği seçmeli dersler belirlenerek ağrılıklarına göre ders programları oluşturulmaktadır.

•11-12.Sınıfta MEB’in belirlediği yıllık çalışma planı ile birlikte YKS konuları anlatılmaktadır. Bu sayede YKS hazırlık sürecinde büyük yol kat edilmektedir.

YKS HAZIRLIĞINDA REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMALARI

PDR servisimiz, sınavlara, hazırlık öncesi, hazırlık süreci ve hazırlık sonrası olmak üzere 3 temel basamakla çalışmalarını yürütür.

9. sınıftan başlamak üzere, “Hedef Belirleme Programı (HEDEP)”, çeşitli illere üniversite gezileri ve “Kariyer Planlama Günü” ile tamamlanmaktadır.

Hazırlık sürecinde, ders öğretmeni, danışman öğretmen, PDR uzmanı, okul yönetiminin liderliğinde, öğrencimizin takibi gerçekleştirmektedirler.

Hazırlık sonrası basamağında, YKS tamamlanıp “Tercih Dönemi” geldiğinde, öğrencilerimizin “Hazırlık Öncesi “ basamağında belirlediği ve süreç içerisinde şekillendirip, içselleştirdiği üniversite bölümlerine yönelik tercihleri ÖSYM( Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) resmi girişi ile gerçekleştirilmektedir.

Rehberlik servisimiz öğrencilerimizin hazırlık dönemi öncesi ve sonrasında mesleki ve eğitsel takibini yapmaktadır. Bu başlıklar altında yapılan çalışmalar aşağıda yer almaktadır.

Mesleki Rehberlik: Öğrencilerimizin 9. sınıftan itibaren mesleki ve alan seçimine yönlendirme çalışmalarına başlatılır. Bu doğrultuda 10. sınıfta seçilen alan ve derslerin uygunluğunun takibi yapılır. 12. sınıfa kadar olan süreçte de öğrencilere uygun hazırlanmış sunumlar ile meslek tanıtımları yapılır. Envanter uygulamaları ve meslek tanıtımları doğrultusunda öğrencilerle bireysel ve grup danışmanlığı çalışmaları sürdürülür. Mesleki rehberlikte en son basamak tercih dönemidir. Sınav açıklandığında okulumuzda meslek ve üniversite yönlendirme ve tercih yapma hizmeti verilmektedir. Tercih teslim süreci boyunca bu çalışma devam eder. İhtiyaç doğrultusunda ek kontenjan döneminde de öğrencilerimize tercih danışmanlığı yapılmaktadır.

Eğitsel (Akademik) Rehberlik: Öğrencilerimizin YKS hazırlık süreci ve okul akademik başarıları yapılan toplantılar, sınav sonuçları ve öğretmen yönlendirmeleri doğrultusunda takip edilmektedir. Akademik olarak öğrencilerimize destekleyici çalışmalar rehberlik birimimizce yapılmaktadır. Bireysel çalışma programları hazırlanarak öğrencilerimizin planlı ve programlı çalışmaları desteklenir. Başarısızlık nedenleri takip edilerek çalışmalar yönlendirilir. Sınav kaygısı sunumu yapılarak öğrencilere kaygıdan uzak bir hazırlık dönemine yönlendirme amaçlanır. Öğrencilerle yapılan bireysel ve grupla görüşmelerde çıkardıkları netler ve çalışma sistemi konusunda görüşler paylaşılır. Bu çalışmalar ve takibi yıl boyunca sürer

Psikolojik Destek çok önemli…

Öğrencilerimiz ile rehberlik birimi gün boyunca diyalog halindedir. Anlık yaşanan, başarılarını ve mutluluklarını etkileyecek olumsuz bir durumdan haberdar olunduğunda öğrenciye psikolojik destek verilir.

Tüm bu çalışmalar;.

 

gibi her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen etkinlikler ile desteklenir.