Sizin için sürekli buradayız

Anaokulu

ANAOKULU

Temelinde “SEVGİ” var! Öğrencilerimizi sportif, sanatsal ve sosyal açıdan destekleyen İSTEK 1915 Çanakkale Anaokulu; öğrencilerimize keyifle öğrenebileceği bir yaşam alanı oluşturmaktadır. İSTEK 1915 Anaokulu’nda öğrencilerimizin; ilgi, sevgi ve güven ihtiyaçlarını karşılayarak, tüm gelişim alanlarında yaşlarının gerektirdiği özellikleri kazandırmak, yaşamları boyunca kullanacakları iletişim, sosyal- duygusal, özyönetim, araştırma-sorgulama, problem çözme, yaratıcılık, işbirliği gibi yaşam becerilerini geliştirmek hedeflenmekte bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı, üst öğrenim kademelerine hazır, mutlu, başarılı, iyi insanlar olarak yetişmelerini sağlayacak temeller atılmaktadır. Anaokulunda öğrencilerimizi bir üst kuruma ve hayata hazırlarken; düşünebilen ve düşündüklerini uygulayabilen, her zaman gelişime, öğrenmeye açık, etik kurallara özen gösteren, sağduyulu, sorumluluk sahibi, mutlu, kendinden emin adımlarla ilerleyen Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda nesiller yetiştirmek temel prensibimizdir. İSTEK 1915 Çanakkale Anaokullu’ nda etkin öğrenmeyi temel alan çocuk merkezli, çağdaş eğitim modellerinden Gems (Great Explorations in Math and Science) fen ve matematik programı, Highscope, Montessori (Günlük yaşam becerileri), değerler eğitimi, Second step, programlarından oluşan eklektik bir eğitim programı uygulanmaktadır.

Crossroads İle Doğal Süreçte Edinilen İngilizce!

Anaokulumuzda, yoğun bir şekilde İngilizce dil eğitimi verilmektedir. 4 ve 5 yaş sınıflarımızda çift dilli eğitim esasına göre uygulanan Crossroads programında, çocuklarımız aynı kazanımları hem Türkçe hem de İngilizce olarak işlemektedir. Öğrencilerimiz yabancı dili; duyarak, görerek, deneyimleyerek, ifade ederek ve uygulayarak ana dilini öğrenir gibi doğal olarak edinirler. Öğrencilerimizin bu iki dilli programa ek olarak İngilizce dersleri de mevcuttur.

Sosyal ve Duygusal Yönden Güçlü Bireyler İçin İkinci Adım Second Step!

İkinci Adım Programı ile öğrencilerimizin okula hazır bulunuşlukları kuvvetlenirken; sosyal yaşamda başarılarının arttırılması, problem yaratan davranışlarının azaltılması, sosyal - duygusal yeterlilikleri ve öz düzenleme becerilerinin desteklenmesi, öğrenme, empati, duygu yönetimi, problem çözme becerilerinin kazandırılması hedeflenir.

ÖZGÜN DERSLER

Anaokulumuzda eğitim- öğetim yılının her bir çeyreğinde uygunlanmak üzere İSTEK okullarına özel özgün dersler programına yer verilmektedir. Gastronomi, yaratıcı eller, uzay bilim, İş teknik başlıkları altında oluşturulan bu özel programlarla öğrencilerimizin çok yönlü bütünsel gelişimini destekliyoruz.