Sizin için sürekli buradayız

Ortaokul

Ortaokul

Ortaokulumuz, Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize, demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanır. Bu ortamda öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini kazanır.

Uzman akademik kadro ile yoğun yabancı dil programı

Türk ve yabancı öğretmenler tarafından haftada 16 saat İngilizce eğitimi verilerek uygulanan programın içeriği tüm dersler ile entegre olacak şekilde zenginleştirilir. 5. sınıf seviyesinde “Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı" uygulanır. Öğrencilerimiz dil gelişimlerini İngiltere-Amerika Yaz Okulu programları ve Almanya-İspanya Kültür gezileri ile pekiştirir.

Kulüp Çalışmaları

Öğrencilerimiz kendi istek, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçtikleri ya da öğretmenleri tarafından yönlendirildikleri sanat-spor etkinlikleri ile yetenek ve yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı yakalar. Keman, piyano, gitar, robotik ve kodlama, görsel sanatlar, basketbol, futbol, bocce, zumba, dans, tiyatro, junior MUN, satranç, seramik, sosyal sorumluluk ve daha pek çok disiplinde kulüp çalışmalarına katılma olanağı bulan öğrencilerimizi ilgi alanlarına göre seçtikleri kulüplerde yıl boyunca etkili çalışmalar yapar.
LGS - Liselere Geçiş Sınavı Çalışmaları ve Danışmanlık Sistemi

Uzman öğretim kadrosuyla, İSTEK 1915 Çanakkale Ortaokulu’nda LGS çalışmaları 7. sınıfta başlar. 7.sınıfın 2.dönemi itibariyle takviye programıyla 8. sınıf konuları anlatılmaya başlanır ve yaz tatili döneminde LGS kursları devam eder. Sınava hazırlık yılı olan 8. sınıfta sabit etüt sistemi ile haftaiçi ve haftasonu (Cumartesi) sınıf/ders etütleri vardır. Sınıflar gruplara ayrılır ve her öğrencinin her dersten etüt alması sağlanır. Sabit etüt sistemine ek olarak yapılan bireysel ya da grup etütleri, yapılan tüm sınavların sonucunda öğrencinin eksik kazanımlarının değerlendirilmesiyle ya da öğrencinin talebi doğrultusunda yapılır. LGS'den en az bir ay önce tüm konular bitirilir ve kamp dönemi başlar. Kamp döneminde her gün en az 2 deneme sınavı, soru çözümü ve konu tekrarları yapılır.
Her kademede yapılan İSTEK Ortak LGS denemeleri ve kendini ispatlamış yayınevlerinden alınan ek denemeler ile öğrencilerin test çözme becerisi, zamanı doğru kullanma, disiplinler arası aktarım yapma gibi konularda becerileri artar. Öğrenciler ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda zaman zaman küçük grup çalışmalarına alınır ve öğrencilerimizin (varsa) akademik eksiklikleri giderilir. Okul çıkışı yapılan etüt çalışmalarıyla öğrencilerin akademik gelişimine katkıda bulunulur. Uygulanan deneme sınavları ile durumları sık sık kontrol edilir. Ayrıca yürütülen danışmanlık sistemi ile tüm 8. sınıf öğrencileri, küçük gruplara ayrılarak bir öğretmenin sorumluluğuna verilir. Her danışman, sorumlu olduğu öğrencinin akademik çalışmalarını veli ile iletişim halinde kalarak yakından takip etmekle görevlendirilir ve bu çalışmalar periyodik olarak ilgili birimlere raporlanır.
Bu yoğun süreç içerisinde öğrencilerimizin sınavlara akademik yönden olduğu kadar psikolojik olarak da hazırlanmalarının öneminin bilincinde, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü olarak bireysel performanslarını destekleyici başarı takip çalışmaları yapılır. Sınav sistemi, verimli ders çalışma teknikleri, test çözme becerileri ve velilerimize yönelik seminerler düzenleyip motivasyon ve sınav kaygısıyla ilgili grup çalışmaları gerçekleştirilir.