Sizin için sürekli buradayız

Ortaokul

ORTAOKUL

İSTEK 1915 Çanakkale Ortaokulunda, ilkokulun mutlu ve keyifli eğitim ortamını, zenginleşen akademik içerikle harmanlayıp çocukluktan ergenliğe geçiş dönemindeki öğrencilerimizi yeni, zevkli öğrenmelere taşımaktadır. Derslerin, ilgili olduğu alanın özelliklerini yansıtan derslik ve laboratuvarda işlendiği, bilim, sanat ve doğa gezileriyle desteklenen eğitim sürecimiz özgün derslerle kendi akademik karakterini netleştirmektedir. Amacımız hem akademik, hem sanatsal hem de sportif alanda öğrencinin kendi potansiyeline ulaşmasına yardımcı olmaktır.

İSTEK 1915 Çanakkale Okullarında ortaokul: edinilen bilgi ve becerinin ürüne dönüştürüldüğü; farklı disiplinlerin, alanlar arası bağlantılar kurularak birbiriyle ilişkilendirildiği 5 – 8. sınıf aralığını kapsayan bir dönemdir. Dünya vatandaşı yetiştirmeyi kendisine misyon edinen İstek 1915 Çanakkale Ortaokulu’nun ilk yılında öğrencilerimiz haftada 16 saatlik yoğun bir İngilizce programıyla çalışırlar. Hazırlık niteliği taşıyan 5. Sınıflarımız ikinci yabancı dil olarak haftada 2 saat Almanca ya da İspanyolca eğitimi almaktadır.

6. ve 7. sınıflar, belirginleşen akademik olgunluğa ek olarak, aldıkları özgün derslerle farklı disiplinleri tanıma fırsatına erişirler. Bu dönem aynı zamanda yürütülen danışmanlık ve rehberlik süreçlerinin de desteği ile öğrencilerin akademik yönelimlerinin belirginleşmeye başladığı dönemdir.

Öğrencilerimiz 8. sınıfta, yaşadıkları dünyayı disiplinlere göre analiz edebilen; bunun yanı sıra bütün olarak algılama ve yorumlama becerileri gelişmiş; entelektüel bakış geliştirmiş; Türkçe ve İngilizcedeki ifade olanaklarına, özgün ürünler ortaya çıkarabilecek düzeyde hâkim bireyler olarak, merkezi sınavlarda etkili sonuçlar alabilecek bilgi ve deneyime erişirler. İSTEK 1915 Çanakkale Okullarında her sınıf düzeyi için nitelikleri ve süresi belirlenmiş ödevler, hafta içi ve hafta sonu için ayrı ayrı planlanır; öğrenme deneyimlerini pekiştirmeyi ve kalıcılaştırmayı amaçlar. Kullanılan eğitim bilişim sistemleri sayesinde ödevlerin takip süreci veli ve öğretmenlerimiz tarafından mobil olarak anlık bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Ortaokul boyunca sanat ve sporu, insan yaşamının vazgeçilmez iyileştiricileri olarak ele alır; öğrencilerimizde de bu algıyı yerleştirmeyi hedefleriz. Müzik eğitimimiz enstrüman ve stüdyo çalışmalarıyla ürüne dönüşürken geniş bir perspektifte ele alarak sanat tarihi alt yapısıyla sunduğumuz görsel sanatlar eğitimlerimiz de atölye çalışmalarıyla ürüne dönüşür. Eğitimi ürüne dönüştürme misyonumuzu seramik atölyesinde gerçekleşen seramik derslerimiz ile sürdürmekteyiz.

Öğrencilerimiz Beden Eğitimi derslerinde yüzme, tenis, voleybol, basketbol, futbol, jimnastik, atletizm branşlarının temel becerileri konusunda gelişir. Eğitimini aldıkları her sportif branştan il ve ülke çapında düzenlenen organizasyonlara bireysel ya da takım olarak katılan öğrencilerimiz sportif gelişimlerine yarışmacı deneyimler eklemektedir.

Öğrencilerimiz ortaokul eğitimi boyunca, akademik, sanatsal, ya da sportif olmak üzere ulusal pek çok organizasyona katılarak rekabet edebilecekleri geniş kitlelere ulaşabilmektedir.

Öğrencilerimiz ortaokul boyunca saygı duyulan, saygı duyan; fikri sorulan, başkalarının fikirlerini önemseyen; değer verilen, değer veren; kendini tanıyan ve rahatlıkla ifade eden bireyler olarak yetişir, liseye hazır hale gelirler..

LİSELERE GEÇİŞ SINAVI

Liselere Geçiş Sınavı hazırlık çalışmaları kapsamında eğitim yılı boyunca deneme sınavları uygulanmaktadır. Merkezi sınavlar öncesindeki son üç haftayı kapsayan yoğunlaştırılmış haftalar programında, akademik yoğunluğu artırılmış dinamik bir programla çalışır; sanat ve spor derslerini bireysel ilgilere cevap verecek şekilde seçmeli hâle getirir; programı, motivasyonu artıran spor karşılaşmaları ve doğa gezileri ile destekleriz.

ETÜTLER

5 ve 6. Sınıf öğrencilerimiz için etütler; deneme sınavları baz alınarak öğrencilerin eksiklerini tamamlamak adına hafta içi gerçekleşmektedir. Özellikle 5. Sınıfta yabancı dil etütleri yoğunluk taşımaktadır.

7. sınıfın 1. Yarıyılında etütler 5 ve 6. Sınıflarımızda olduğu gibi deneme sınavları baz alınarak eksiklerini tamamlamak adına hafta içi gerçekleşmektedir. 2. Yarıyıldan itibaren ise hafta içi ve cumartesi günü olmak üzere sabit etüt çalışmaları uygulanmaktadır.

8. sınıflarda etütler hafta içi ve cumartesi günü olacak şekilde yıl boyunca sabit bir şekilde yapılmaktadır.

KULÜP ÇALIŞMALARI

Öğrencilerin ilgi alanlarını keşfedilmeleri, yeteneklerini açığa çıkarabilmeleri ve okul ile bağlarını güçlendirebilmeleri adına 5 – 6 ve 7. Sınıflarımız için seçmeli kulüp derslerimiz bulunmaktadır. Kulüp çalışmalarımız, sanattan spora, akıl oyunlarından robotiğe pek çok farklı alanda öğrencilerin seçimi ile haftada 2 ders saati olarak gerçekleşmektedir.

 

DENEME SINAVLARI

İstek okullarında Farklı nitelikte ve sıklıkta düzenlenen deneme sınavları ile öğrencilerimizin akademik gelişimlerini takip edilmekte, deneme sınavları neticesinde belirlenen akademik eksikliklerini tamamlamak adına çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

 

İKS: İşlenen konular sınavı: öğrencilerin işledikleri son konuların yer aldığı, yeni konuya geçilmeden eksik bir noktanın olup olmadığının tespit edildiği deneme sınav türü. 5 – 6 – 7 ve 8. Sınıflarımız için uygulanmaktadır.

 

GBT: Gelişim Belirleme Testi: Öğrencilerin o güne dek işledikleri tüm konuların yer aldığı, sınıf seviyelerine uygun akademik gelişimlerinin tamamının tespit edildiği sınav türü. 5 – 6 – 7 ve 8. Sınıflarımız için uygulanmaktadır.

 

İngilizce İKS: Öğrencilerin sadece İngilizce branşında işledikleri son konuların yer aldığı, yeni konuya geçilmeden eksik bir noktanın olup olmadığının tespit edildiği deneme sınav türü. 5 – 6 ve 7. Sınıflarımız için uygulanmaktadır.

 

İngilizce GBT: Öğrencilerin sadece İngilizce branşında o güne dek işledikleri tüm konuların yer aldığı, sınıf seviyelerine uygun akademik gelişimlerinin tamamının tespit edildiği sınav türü. 5 – 6 ve 7. Sınıflarımız için uygulanmaktadır.

 

LGS Denemesi: Liselere Geçiş sınavının bir provası niteliği olan LGS denemelerinde Milli eğitim bakanlığı standartlarında sorular ve sınav prosedürleri ile öğrenciler akademik seviyelerini görebilmektedir. 7 ve 8. Sınıflarımız için uygulanmaktadır.

 

Deneme sınavlarının sıklığı sınıf seviyesi ilerledikçe artmaktadır. 8. Sınıflarımız yıl boyunca her hafta deneme sınavına girmektedir.