Başvuru Sistemi

Kurumumuzda eğitim-öğretim görevini yürüten akademik personel ve destek hizmetlerini yürüten idari personel bulunmaktadır. Her iki grup için yapılacak iş başvurularının internet ortamında yer alan İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi aracılığı ile yapılması gerekmektedir. Tüm değerlendirmeler internet üzerinden yapıldığı için elden ya da e-posta yoluyla gelen başvurular ile ilgili işlem yapılmamakta, adaylar İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi’ne yönlendirilmektedir.

İşe Alım Sürecimiz

Başvurularınızı kariyer sistemi üzerinden veya İK sayfasında bulunan başvuru formu üzerinden yapabilirsiniz.

Kurumumuzda öğretmen olarak görev alacak adayların taşımaları gereken ön koşullar aşağıda belirtilmiştir.

Öğretmen Başvurularında Aranan Koşullar:

  • Başvurduğu branşa uygun lisans bölümlerinden mezun olmak (119 Sayılı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Kararının ekli çizelgede belirtildiği gibi),
  • Eğitim Fakültesi dışındaki mezuniyetlerde Pedagojik Formasyon Belgesi’ne veya Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Belgesi’ne sahip olmak,
  • Tüm branşlarda MEB atama kriterlerine sahip olmak,

Yapılan iş başvurusu, genel başvuru olarak değerlendirilmekte, adayın niteliklerine uygun bir pozisyon olduğu takdirde değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
(İlan ile başvuru yapacaklar için bu madde geçerli değildir)
Tüm başvurular, aday veri tabanında gizlilikle saklanır.

Başvurularla ilgili sorularınız için:
E-Mail : canakkale@istek.k12.tr
Telefon : 0286 501 1881