Eğitim Programları

İSTEK 1915 Çanakkale İlkokulunda, öğrencilerimizi tek tek tanımayı, her yönüyle geliştirmeyi, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ana diline ve İngilizce ’ye hâkim, çevresiyle iletişim kuran, edindiği olumlu davranışları hayatına uygulayabilen, sorumluluk sahibi, paylaşmayı seven, yaratıcı ve özgüveni yüksek öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Okulumuzdaki eğitim programı MEB müfredatını kapsayarak, program geliştirme çalışmalarıyla güçlendirilir. Bu anlamda aynı müfredatı, disiplinler üstü temalarla destekleyen uluslararası sorgulama temelli bir eğitim programı uygulanmaktadır.

Öğrencilerin bilgiye ulaşmalarının ötesinde edinilen bilgileri kullanmaları, bilgilerden yola çıkarak olayları yorumlamaları ve sorgulamalarına yönelik çalışılmaktadır. Ortaya çıkan problemler karşısında en doğru çözüm önerilerini getirmeleri üzerine uygun öğrenme ortamları hazırlanmakta ve bireysel farklılıklara uygun öğretim – yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır.

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ön plana çıkaracak fırsatlar yaratılmakta ve öz güvenleri desteklenmektedir.

Öğrenim hedefleri dinamiktir. Hedefler öğrencilerin ve ülkenin ihtiyaçları, çağın gerekleri, yeni öğrenme teorileri ve yaklaşımları doğrultusunda değiştirilip geliştirilmektedir.

Akran çalışmasına önem verilmekte uygun ortamlar yaratılarak öğrenciler arasındaki ilişki güçlendirmektedir.

Tüm bölümleriyle bir bütün olan okulumuzda kullandığımız “ben dili” ile iletişim kurarak öğrencilerimizi sorun çözme konusunda cesaretlendirmek disiplin yönteminin temelini oluşturur. Amacımız öğrencinin ödül ve cezaya bağımlı hale gelmeden kendi denetim mekanizmasını geliştirmesini desteklemek ve doğru davranışı desteklemesini sağlayabilmektedir. Öğrencilere saygıyla yaklaşarak başarılı bir yaşam için ihtiyaç duyacakları becerileri öğrenecekleri bir okul ortamı yaratmak için çalışıyoruz.

Yabancı Dil
İSTEK Okulları’nda Çift Dilli Eğitim Programı

İSTEK 1915 Çanakkale İlkokulunda, öğrencilerimizin İngilizceyi ulusal ve uluslararası platformlarda etkili bir şekilde kullanabilmeleri, yazılı ve sözlü olarak kendilerini en iyi şekilde ifade edebilmeleri öncelikli hedefimizdir.

Crossroads-Çift Dilli Eğitim

Crossroads Programı Anaokulu 5 ve 6 yaş grupları ile ilkokul 1.sınıflarına uygulanmaktadır. Öğrenciler haftada 20 saat yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleri ile birlikte okul yaşamının her anında; yemekte, bahçede, oyunda, derslerde, etkinliklerinde İngilizceyi kullanmaktadırlar.

İlkokul 1.sınıfta Hayat Bilgisi, Matematik, Oyun ve Fiziksel Etkinlik dersleri, Crossroads ve sınıf öğretmenlerinin yaptığı haftalık planlamalarla çift dilde işlenir.

2. 3. ve 4. sınıflarda Crossroads programı yerini arttırılmış İngilizce ders programına bırakır.

Amacımız öğrencilerimizin sınıf dışında günlük yaşamlarının her anında İngilizceyi kullanabilmeleri, hayatlarının bir parçası olarak kabul etmeleri ve öğrendikleri kavramları her iki dilde de bütünsel olarak kavrayabilme leridir.

Kurum içi eğitimlerle desteklediğimiz, alanında deneyimli öğretmenlerimiz; öğrenci merkezli eğitim sistemiyle öğrencilerimizin ihtiyaçlarına ve gereksinimlerine uygun metotları, dokunabildiği, izleyebildiği sınıf içi eğlenceli aktivitelerle uygulamaktadırlar.

Öğrencilerimizin öğrenme ortamı yanlış yapmaktan korkmadığı, eğlenceli, dikkat çekici aktivitelerle desteklenen derslerimizde yaşayarak ve uygulayarak öğrenme ortamı yaratılır. Bireysel ya da grup olarak yapılan etüt çalışmalarıyla da desteklenen öğrencilerimizin, yaş ve seviyelerine uygun uluslararası sınavlarda başarı gösterebilmeleri de hedeflerimiz arasındadır. Bu sebeple öğrencilerimiz, her sene tüm dünyada kabul edilen Cambridge YLE (Young Learners Exams) ‘ye katılarak uluslararası sınav platformunda kendilerini sınama fırsatı bulurlar.

Kulüpler

İSTEK 1915 Çanakkale İlkokulunda kulüp programı, öğrencilerin yaş özelliklerine uygun ilgi alanları çerçevesinde, potansiyellerini açığa çıkarmak, öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kulüp çalışmalarının amacı, öğrencileri bir bütün olarak eğitmek ve sorumluluk duygularını geliştirmek; akademik çalışmaların yanında hayattaki pek çok fırsatın da fark edilmesini desteklemektir. Öğrencilerin kendine güven ve sorumluluk duygusu geliştirmelerine, yeni ilgi alanları ve beceriler oluşturmalarına yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda yaptıkları çalışmaları kapsar.

 • Yüzme Kulübü
 • Tenis Kulübü
 • Futbol Kulübü
 • Basketbol Kulübü
 • Cimnastik Kulübü
 • Halk Oyunları Kulübü
 • Ritim Perküsyon Kulübü
 • Drama - Tiyatro Kulübü
 • Robotik Kulübü
 • Keman Kulübü
 • Koro Kulübü
 • Dans Kulübü
 • Satranç Kulübü
 • Yaşam Becerileri Kulübü
 • Lego Kulübü
 • Seramik Kulübü
 • Binicilik Kulübü
 • Akıl Oyunları Kulübü
 • Dublaj Kulübü - Dupping Club İngilizce
 • Aikido Kulübü
 • Suluboya Kulübü
 • Görsel Sanatlar Kulübü

Branş Etkinlikleri

Sanat eğitimi, her yaştaki birey için gereklidir ve insan hayatında önemli bir yer tutar. Birey yarattıkça kendisine güveni artmakta ve böylelikle dış dünya ile daha sağlıklı ve dengeli iletişim kurmaktadır. Etkinlik ve atölye çalışmalarımızda öğrencilerimiz bireysel çalışmalarla, derslerde almış oldukları bilgilerini kullanıp geliştirerek yeni ürünler ortaya çıkarırlar. Çıkan çalışmalar okul içerisinde ve sene sonu sergileri ile değerlendirilir, hazırlanan çalışmalar yılsonu gösterileri ile izleyicilere sunulur.

Ayrıca Beden Eğitimi Bölümü öğrencilerimizin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunacak faaliyetler gerçekleştirmeyi hedefler. Bu çalışmalar esnasında öğrencilerimiz farklı spor branşlarını tanıma ve bu branşları uygulama fırsatı elde ederler. Aynı zamanda yardımlaşma, sorumluluk alma, işbirliği, lidere uyma ve liderlik yapabilme, dostça oynama ve mücadele etme, kazananı kutlama ve kaybetmeyi kabullenme gibi hedef davranışları kavrarlar.

Öğrenme Ortamlarımız
Sınıflarımız

İyi bir eğitim öğretim için iyi düzenlenmiş eğitsel ortam önemlidir. Eğitim ortamlarının düzenlenmesinde öğrencilerimizin çalışma ve önerileri dikkate alınmaktadır.

Fen Laboratuvarımız

Fen laboratuvarı, öğrencilerin daha etkin ve anlamlı öğrenmeleri bakımından önemli bir ortamdır. 1. sınıftan itibaren somut yaşantılarından örneklerle, yaparak yaşayarak öğrenmeye dayalı deneyler ve etkinlikler planlanmaktadır.

Kütüphanemiz

Türkçe ve İngilizce derslerindeki okuma zamanlarında ve kitap inceleme çalışmalarında, verilen araştırma görevleri ve disiplinler arası proje çalışmaları için kaynak tarama amaçlı kütüphane kullanılmakta ve öğrencilerimizde kütüphaneden yararlanma bilinci oluşturulmaktadır.

Konferans Salonu

Konferans salonu, sadece özel günleri kutlama ve anma için değil, öğrencinin toplu yerlerde olması gereken davranışlarının gelişimini destekleyen bir öğrenme ortamı olarak kullanılmaktadır.
Çeşitli eğitici tiyatroların sergilendiği, münazaraların yapıldığı, öğrenci emeğine saygı duyulduğu ve olumlu davranışların alkışlanarak desteklendiği bir ortamdır.

Hayvanat Bahçemiz

Tabiat ve hayvan dostu kampüs alanımızda bahçede oluşturduğumuz hayvanat bahçesi ile hayvan sevgisiyle büyümüş bireyler yetiştirmeyi önemsiyoruz.

Sera Alanımız

İSTEK Okulları özgün dersler kapsamında, öğrencilerimize eşsiz hayat deneyimleri sunmak için kullandığımız sera alanımızda, çocuklarımızı toprakla buluşturarak eğlenerek üretmeyi öğretiyoruz.

AKADEMİK GÜÇLENDİRME PROGRAMLARIMIZ
Öğrenci ile Birebir Çalışma Saatlerimiz

Öğrencilerimizin akademik gelişimlerini desteklemek ve bir üst düzeye çıkmalarına olanak sağlamak amacıyla öğretmenlerimizin sınıf içi gözlem ve değerlendirmeleri sonucunda, her hafta belirlenen günlerde öğrencilerimize akademik güçlendirme programı uygulanır.

Okuma Programımız

Öğrencilerimiz düzenli kitap okuma alışkanlığı konusunda yönlendirilmekte ve desteklenmektedir. Kitap inceleme çalışmaları yapılmakta, öğrencilerimiz okudukları kitapların yazarlarıyla online ve yüz yüze buluşturularak çeşitli söyleşiler ve etkinlikler düzenlenmektedir.

Rehberlik
Veli- Öğretmen Seminerleri

Dönem içinde velilerimize, Okul Psikolojik Danışmanlarımız ya da konuk uzmanlar tarafından velilerimize, çocuklarımıza ve öğretmenlerimize rehberlik edecek seminerler düzenlenir.

İkinci Adım Programı

İkinci Adım Programı (Second Step) “Duygusal Becerileri Geliştirme ve Şiddeti Önleme Programı”; çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen yapılandırılmış, önleyici bir programdır. İlkokul, 1., 2., 3. ve 4. sınıf düzeylerine uygun hazırlanmış konuları içerir.

Okuldaki tüm çocukları programa dâhil eden İkinci Adım programı duygudaşlık kurabilme, duyguları yönetme, sorun çözme, işbirliği yapabilme gibi sosyal becerileri geliştirirken, çocukların akademik başarılarına da katkıda bulunur.

İkinci Adım İlkokul Programının uygulama temeli, 3 farklı ünite olan Empati Eğitimi, Dürtü Kontrolü ve Problem Çözme, Öfke Yönetimine ait ünite kartları ve ders kartlarının kullanımına dayanır.

İkinci Adım çalışmaları okulumuzda, rehber öğretmenin gözetiminde, sınıf öğretmenleri ile işbirliği içerisinde yürütülür.

Bireysel Öğrenci Görüşmeleri

Öğrencilerimizle tanışma ve onların mizaçlarını yakından tanıma, duygusal ve sosyal gelişimlerine destek olabilme ve ders çalışma becerilerini geliştirmeye yönelik bireysel öğrenci görüşmelerimiz ihtiyaç doğrultusunda, gerçekleştirilir.

Bu süreçte, yaşanılan bir problem varsa kaynağını anlamak ve öğrenciyi daha yakından tanıyabilmek adına görüşmelerde kullanılan yöntem ve tekniklerden yararlanılır.

Grup Rehberlik Dersleri

Öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, hazırlanan yıllık plana uygun olarak her seviyede belirlenmiş olan konular, uygun ders saatleri içeresinde sınıf çalışmaları yapılır.

Bu çalışmalar öğrencilerin fikirlerini paylaşabilecekleri sohbetler, görsellerle zenginleştirilmiş sunumlar, film veya hikayeler üzerinden yapılan paylaşımlarla gerçekleştirilmektedir.

Ailelere Danışmanlık Hizmetleri ve Bültenler

Anne babaların ihtiyaçlarına yönelik olarak; “Anne Baba Tutumları”, “Aile İçi İletişim”, “Sorumluluklar”, “Verimli Ders Çalışma Alışkanlığının Kazandırılması”, “Duygular” vb. konularında psikolojik danışmanlık hizmeti sunulur.

Velilerimizle K12 sistemi aracılığıyla randevu oluşturularak, ya da telefonla bireysel görüşmeler yapılır.

Ayrıca “Okulun Çocuğun Gelişimindeki Önemi”, “Çocukların Yaşlarına Göre Gelişim Özellikleri”, “Duygu Düzenleme”, “Dijital Ebeveynlik”, “Uzaktan Eğitim Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar” vb. konularında veli bültenleri hazırlanarak paylaşılır.

Ölçme Ve Değerlendirme

Okulumuzda öğrenim hedefleri kalıplaşmış değil, dinamiktir. Hedefler öğrencilerimizin, yaşadığımız toplumun ve çağımızın ihtiyaçları, yeni öğrenme teorileri ve yaklaşımları doğrultusunda değiştirilip geliştirilir.

İlkokulumuzda öğrencilerimizin öğrenme süreçleri ve Sorgulama Temelli Eğitim Programı ön bilgileri, süreç - sonuç değerlendirmeleri çeşitli strateji ve araçlar (performans değerlendirmeleri, birey ve akran değerlendirmeleri, açık uçlu uygulamalar, süreç odaklı değerlendirmeler, rubrikler, kontrol listeleri, kısa gözlem kayıtları, vb.) ile değerlendirilir. Toplanan veriler 3. sınıfa kadar öğretmen gözlemleri, 4. sınıfta ise yapılan sınavlar ile değerlendirilir. 4.sınıfta tüm İSTEK Okullarında eş zamanlı olarak “İşlenen Konular” ve “Genel Başarı Takibi” sınavları da uygulanmaktadır.

Portfolyo değerlendirmesi yoluyla öğrencinin, öğrenme süreci boyunca devam eden gelişimine dair kanıtlar “öğrenci-anne-baba-öğretmen ”in birlikte katıldığı toplantılar yoluyla paylaşılır. Çocukların öğrenme farkındalığını artıran, sunum yapma becerilerini ve özgüvenlerini geliştiren bu toplantılar yılda iki kez gerçekleştirilir.

4.sınıf öğrencileri sorgulama temelli eğitim programını tamamladıklarında; öğrendiklerini, geliştirdikleri olumlu tutumları, becerileri ve kavramsal anlayışları “Yıl Sonu Sergisi” aracılığı ile tüm okul topluluğu ile paylaşırlar.