2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İNDİRİM UYGULAMA KARARLARI

 • Kayıt yenilemelerde, yeni kayıtlarda, kademe geçişlerinde bankaya peşin/havale/EFT seklinde yapılan veya kredi kartı ile peşin yapılan ödemelerde, kayıt işleminin gerçekleştiği aya göre belirlenmiş̧ ücretler, peşin veya taksitli ödenmesi durumuna göre değişir.
 • Kardeş̧ öğrencilerde; her iki kardeş̧ için %5’er, her üç kardeş̧ için %10’ar, her dört kardeş̧ için %15’er indirim uygulanır.
 • Peşin ödeme indirimi bütün indirim ve burslarla beraber uygulanacaktır. Bunlar dışında birden fazla indirime hak kazanan öğrenciler için sadece en yüksek indirim uygulanacaktır.
 • Kardeş indirimi; erken kayıt indirimi, peşin indirimi ve geçiş indirimi hariç hiçbir indirim ile birleştirilemez.
 • Kurumsal İndirimler; anlaşma imzalanan kurumla sadece okulumuza yapılacak ‘Yeni Kayıt’ işlemlerinde ve kademe geçişlerinde geçerli olup okul kabul eğitim liste fiyatı üzerinden %5 olarak uygulanır. Okulun ara sınıfında okuyan öğrenci kayıt yenileme işlemlerinde kurumsal indirim uygulanmaz. Kurumsal indirim her kademe için sadece 1 yıl uygulanacaktır.
 • Anaokulumuzda en az 1 yıl ve daha fazla ara vermeden okuyan öğrencilere, ilkokullarımıza geçişlerinde %10 İSTEK’li geçiş indirimi uygulanacaktır.
 • İlkokullarımızda 2 yıl ara vermeden okuyarak geçiş yapan ve daha fazla okuyanların ortaokullarımıza geçişlerinde %10 geçiş indirimi uygulanacaktır.
 • Ortaokullarımızda en az 2 yıl ara vermeden veya daha fazla yıl okuyanların liselerimize geçişlerinde %10 geçiş indirimi uygulanacaktır.
 • OBS ve Okul kabul sınavlarında tanımlanan başarı İndirimleri 2024-2025 eğitim öğretim yılı için belirlenen; ‘Eğitim Liste Fiyatı’ üzerinden uygulanır ve erken kayıt indirimi ile birleşemez. Başarı İndirimleri yalnızca geçiş ve peşin indirimleri ile birlikte uygulanabilir.
  • Geçiş indirimi her kademe için sadece 1 yıl uygulanacaktır.
  • Geçiş indirimleri 28 Şubat 2024’e kadar yapılacak kayıtlarda geçerlidir.
  • Geçiş indirimi; anaokulu ve ilkokulda erken kayıt indirimi, kardeş indirimi ve peşin indirimi ile birleşecektir.
  • Geçiş indirimi; ortaokulda erken kayıt indirimi ve peşin indiriminin yanı sıra, kardeş indirimi veya OBS indirimlerinden yalnızca biri ile birleştirilecektir.
  • Geçiş indirimi; tüm indirimler ile birleşecektir.
   • Burs ve indirimlerin bir arada kullanılma şartları Yönetim Kurulu’nca karara bağlanmıştır
   • KDV oranı %10’dur.
   • Yukarıdaki istisnalar dışında şartları birden fazla indirime uygun olan öğrenciler için sadece en yüksek orandaki indirim uygulanır.
   • İlgili eğitim öğretim yılı sonunda, öğrencinin bursluluk kriterlerini yerine getirmemesi durumunda bir sonraki eğitim öğretim yılında indirimler uygulanmaz.