KAYIT KABUL KOŞULLARI

İSTEK Okulları bünyesinde bulunan anaokulu sınıflarına ve 1. sınıfa okul olgunluğu testi ve öğrenci tanıma görüşmesi ile; ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflara öğrenci tanıma görüşmesi ve Hazırbulunuşluk Değerlendirmesi ile,

Ortaokul 5. sınıflara İSTEK Okulları Sınavı (Düzey Belirleme Sınavı) ve öğrenci tanıma görüşmesi ile,

Ortaokul ara sınıflara İSTEK Okullarının uygulayacağı Genel Başarı Takibi (GBT) Sınavı, PDR görüşmesi ile,

Anadolu Lisesi 9. Sınıflara PDR görüşmesi, İSTEK Okulları Sınavı ve LGS Sınavı sonuçları ile,

Fen Liselerine PDR görüşmesi ve LGS Sınavı sonuçları ile,

Lise ara sınıflara İSTEK Okullarının uygulayacağı Genel Başarı Takibi (GBT) Sınavı, PDR görüşmesi ile öğrenci alınır.