Mindfulness

MINDFULNESS NEDİR?

Mindfulness yaşadığımız ana odaklanmayı temel alan zihinsel bir beceridir. Duygu ve düşüncelerimizi bilinçli bir dikkat ile izleme, algılama ve bu duygu ve düşünceleri acele önyargılardan kaçınarak değerlendirmeyi içerir.

EĞİTİMDE MINDFULNESS

Son yıllarda dünyanın önde gelen birçok okulu Mindfulness öğretisi çerçevesinde eğitim etkinlikleri ve uygulamaları geliştiriyor. Önce öğretmenler, ardından da öğrenciler bu uygulamaları deneyimliyor ve Mindfulness becerileri kazanıyorlar.

Öğretmenlerimizin Mindfulness eğitimi alması İSTEK Okulları olarak önem verdiğimiz konulardan biri. Çünkü bu beceriyi içselleştirmiş, deneyimlemiş ve yaşam tarzı haline dönüştürmüş bir öğretmen, öğrencisini pozitif yönde etkiliyor ve geliştiriyor.

MINDFULNESS’IN YARARLARI

Mindfulness öğretisi ile tasarlanan eğitim programları öğrencilerin zihinsel olarak gelişimini sağlarken akademik başarılarını artırır, odaklanma becerilerini ölçülebilir bir şekilde ilerletir ve günlük hayatta daha etkili iletişim kurabilmelerini sağlar. Ayrıca öğrencilerin stres ve anlaşılması zor duygularla daha kolay baş edebilmelerine, bedenleri ile daha olumlu ilişki kurabilmelerine yardımcı olur.