Okul Aile Birligi

İSTEK 1915 ÇANAKKALE Okul Aile Birliğimiz Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği gereğince her yıl Eğitim-Öğretim döneminde görev almaktadır. Kuruluş amacı okul ve aile arasındaki iletişimi, işbirliğini ve bütünleşmeyi sağlamak olan birliğimiz, eğitim-öğretimi geliştirici etkinliklere katkı sağlamayı amaç ve görev olarak üstlenir.

Okul Aile Birliğinin en temel amacı okul ve öğrenci yararı için çalışmaktır. Okulun kalitesi ve başarısı için okulun stratejik plan çalışmaları ile öğretmenler kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını desteklemek ve bu amaçla velilerle işbirliğine yapmak Okul Aile Birliği görevlerindendir. Aslen gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülen Okul Aile Birliği çalışmaları ve yapılan toplantılarda alınan kararlar, okul yönetiminin onayı ile uygulamaya konulur.

İSTEK 1915 ÇANAKKALE Okul Aile Birliği olarak temel hedefimiz; okul yönetimi, öğretmenler, veliler ile aileler arasında gerekli işbirliği yaparak güçlü ve etkin bir iletişim sağlayıp, Atatürk İnkılap ve İlkeleri doğrultusunda çok yönlü çalışmalar yürütmektir.