HEDEFLERİMİZ

İSTEK 1915 Çanakkale Ortaokulunda,

* İlkokulun mutlu ve keyifli eğitim ortamını, zenginleşen akademik içerikle harmanlayıp çocukluktan ergenliğe geçiş dönemindeki öğrencilerimizi yeni, zevkli öğrenmelere taşımaktadır.
* Derslerin, ilgili olduğu alanın özelliklerini yansıtan derslik ve laboratuvarda işlendiği, bilim, sanat ve doğa gezileriyle desteklenen eğitim sürecimiz özgün derslerle kendi akademik karakterini netleştirmektedir.
*Öğrencilerimizin istedikleri üniversitelerin istedikleri bölümleri kazanmalarını sağlayacak akademik eğitim vermek
*Öğrencilerimize iyi bir yabancı dil eğitimi vermek
*Öğrencilerimize çağın gerektirdiği bilimsel ve teknolojik eğitim vermek
*Öğrencilerimizi yaşam becerileri ile donatmak.
*Hem akademik, hem sanatsal hem de sportif alanda öğrencinin kendi potansiyeline ulaşmasına yardımcı olmaktır.

AKADEMİK ÇALIŞMALARIMIZ

İstek 1915 Çanakkale Okullarında ortaokul: edinilen bilgi ve becerinin ürüne dönüştürüldüğü; farklı disiplinlerin, alanlar arası bağlantılar kurularak birbiriyle ilişkilendirildiği 5 – 8. sınıf aralığını kapsayan bir dönemdir. Dünya vatandaşı yetiştirmeyi kendisine misyon edinen İstek 1915 Çanakkale Ortaokulunun ilk yılında öğrencilerimiz haftada 16 saatlik yoğun bir İngilizce programıyla çalışırlar. Hazırlık niteliği taşıyan 5. Sınıflarımız ikinci yabancı dil olarak haftada 2 saat Almanca ya da İspanyolca eğitimi almaktadır.

6. ve 7. sınıflar, belirginleşen akademik olgunluğa ek olarak, aldıkları özgün derslerle farklı disiplinleri tanıma fırsatına erişirler. Bu dönem aynı zamanda yürütülen danışmanlık ve rehberlik süreçlerinin de desteği ile öğrencilerin akademik yönelimlerinin belirginleşmeye başladığı dönemdir.

Öğrencilerimiz 8. sınıfta, yaşadıkları dünyayı disiplinlere göre analiz edebilen; bunun yanı sıra bütün olarak algılama ve yorumlama becerileri gelişmiş; entelektüel bakış geliştirmiş; Türkçe ve İngilizcedeki ifade olanaklarına, özgün ürünler ortaya çıkarabilecek düzeyde hâkim bireyler olarak, merkezi sınavlarda etkili sonuçlar alabilecek bilgi ve deneyime erişirler.

İSTEK 1915 Çanakkale Okullarında her sınıf düzeyi için nitelikleri ve süresi belirlenmiş ödevler, hafta içi ve hafta sonu için ayrı ayrı planlanır; öğrenme deneyimlerini pekiştirmeyi ve kalıcılaştırmayı amaçlar. Kullanılan eğitim bilişim sistemleri sayesinde ödevlerin takip süreci veli ve öğretmenlerimiz tarafından mobil olarak anlık bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

5 ve 6. Sınıf öğrencilerimiz için etütler; deneme sınavları baz alınarak öğrencilerin eksiklerini tamamlamak adına hafta içi gerçekleşmektedir. Özellikle 5. Sınıfta yabancı dil etütleri yoğunluk taşımaktadır. 5.Sınıf yabancı dil etütleri hafta içi ve cumartesigünleri uygulanmaktadır.

7. sınıfın 1. Yarıyılında etütler 5 ve 6. Sınıflarımızda olduğu gibi deneme sınavları baz alınarak eksiklerini tamamlamak adına hafta içi gerçekleşmektedir. 2. Yarıyıldan itibaren ise hafta içi ve cumartesi günü olmak üzere sabit etüt çalışmaları uygulanmaktadır.

8. sınıflarda etütler hafta içi ve cumartesi günü olacak şekilde yıl boyunca sabit bir şekilde yapılmaktadır.

Ortaokul boyunca sanat ve sporu, insan yaşamının vazgeçilmez iyileştiricileri olarak ele alır; öğrencilerimizde de bu algıyı yerleştirmeyi hedefleriz. Eğitimi ürüne dönüştürme misyonumuzu seramik atölyesinde gerçekleşen seramik derslerimiz ile sürdürmekteyiz.

Öğrencilerimiz Beden Eğitimi derslerinde yüzme, tenis, voleybol, basketbol, futbol, jimnastik, atletizm branşlarının temel becerileri konusunda gelişir. Eğitimini aldıkları her sportif branştan il ve ülke çapında düzenlenen organizasyonlara bireysel ya da takım olarak katılan öğrencilerimiz sportif gelişimlerine yarışmacı deneyimler eklemektedir.

Öğrencilerimiz ortaokul eğitimi boyunca, akademik, sanatsal, ya da sportif olmak üzere ulusal pek çok organizasyona katılarak rekabet edebilecekleri geniş kitlelere ulaşabilmektedir.

Öğrencilerimiz ortaokul boyunca saygı duyulan, saygı duyan; fikri sorulan, başkalarının fikirlerini önemseyen; değer verilen, değer veren; kendini tanıyan ve rahatlıkla ifade eden bireyler olarak yetişir, liseye hazır hale gelirler.

LGS HAZIRLIK

Liselere Geçiş Sınavı hazırlık çalışmaları kapsamında eğitim yılı boyunca deneme sınavları uygulanmaktadır. Merkezi sınavlar öncesindeki son üç haftayı kapsayan yoğunlaştırılmış haftalar programında, akademik yoğunluğu artırılmış dinamik bir programla çalışır; sanat ve spor derslerini bireysel ilgilere cevap verecek şekilde seçmeli hâle getirir; programı, motivasyonu artıran spor karşılaşmaları ve doğa gezileri ile destekleriz. LGS’ye hazırlık çalışmaları alanında uzman şube ders öğretmenlerince uygulanmaktadır.

LGS HAZIRLIĞINDA REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMALARI

PDR servisimiz, sınavlara, hazırlık öncesi, hazırlık süreci ve hazırlık sonrası olmak üzere 3 temel basamakla çalışmalarını yürütür.

Hazırlık sürecinde, ders öğretmeni, danışman öğretmen, PDR uzmanı, okul yönetiminin liderliğinde, öğrencimizin takibi gerçekleştirmektedirler.

Hazırlık sonrası basamağında, LGS tamamlanıp “Tercih Dönemi” geldiğinde, öğrencilerimizin “Hazırlık Öncesi “ basamağında belirlediği ve süreç içerisinde şekillendirip, içselleştirdiği tercihleri resmi girişi ile gerçekleştirilmektedir.

Rehberlik servisimiz öğrencilerimizin hazırlık dönemi öncesi ve sonrasında takibini sıkı bir şekilde yürütmektedir.

Eğitsel (Akademik) Rehberlik: Öğrencilerimizin LGS hazırlık süreci ve okul akademik başarıları yapılan toplantılar, sınav sonuçları ve öğretmen yönlendirmeleri doğrultusunda takip edilmektedir. Akademik olarak öğrencilerimize destekleyici çalışmalar rehberlik birimimizce yapılmaktadır. Bireysel çalışma programları hazırlanarak öğrencilerimizin planlı ve programlı çalışmaları desteklenir. Başarısızlık nedenleri takip edilerek çalışmalar yönlendirilir. Sınav kaygısı sunumu yapılarak öğrencilere kaygıdan uzak bir hazırlık dönemine yönlendirme amaçlanır. Öğrencilerle yapılan bireysel ve grupla görüşmelerde çıkardıkları netler ve çalışma sistemi konusunda görüşler paylaşılır. Bu çalışmalar ve takibi yıl boyunca sürer.

Psikolojik Destek çok önemli…
Öğrencilerimiz ile rehberlik birimi gün boyunca diyalog halindedir. Anlık yaşanan, başarılarını ve mutluluklarını etkileyecek faktörler hakkında psikolojik destek verilir.
Tüm bu çalışmalar;

 • Lise Tanıtımları
 • Lise Gezileri
 • Meslek Tanıtım, kariyer planlama sunumları
 • Sınav kaygısı sunumları
 • Sınav sistemini tanıtıcı sunumlar

gibi her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen etkinlikler ile desteklenir.

OKULUMUZDA YABANCI DİL EĞİTİMİ

İSTEK 1915 Çanakkale Ortaokulunda İngilizce ve Almanca derslerinin amacı; öğrencilerimizin yabancı dili en iyi şekilde öğrenebilecekleri, modern öğretim metodlarına ve bireysel farklılıkları dikkate alan farklılaştırılmış eğitim modellerine dayanan, anlamlı, etkili, yabancı öğretmenlerle desteklenmiş, öğrencilerin ilgisini çekecek ve onlara öğrenecekleri yabancı dili sevdirecek bir sınıf ortamı yaratmak, dili aktif olarak öğrenmelerini sağlamaktır.

Genel Hedefler
Öğrencilerimizin;

 • Yabancı dil öğreniminin önemini kavramış bireyler olarak yetişmelerini sağlamak,
 • Öğrenirken eğlenmelerini sağlamak, dil öğrenimini sevmelerini sağlamak
 • Kendini hedef dilde tam olarak ifade edebilmelerini sağlamak
 • Avrupa Dil Çerçevesi ( A1-B2) gereklerine uygun bir şekilde yetişmelerini sağlamak
 • Öğrendikleri dil bilgilerini uluslararası sınavlarda (Cambridge ESOL) teste tabi tutmak ve bu sayede öğrenimlerinin bir sonraki aşamasında da akademik olarak yabancı dillerinin yeterliliğini garantilemek.

Bu sınıf ortamlarının aynı zamanda kurumumuzun uluslararası bakış açısını yansıtan ve öğrencilerimize günümüz küresel dünya bütünlüğünün bir parçası olduklarını hissettirecek ortamlar olmasına özen gösterilmektedir. Bu global anlayış çerçevesinde en etkili dil öğretim sisteminin aktif öğrenci katılımını destekleyen Türk ve yabancı öğretmen işbirliğine dayandığına inanmakta ve akademik çalışmalarımızı bu yönde planlamaktayız. Ayrıca öğrencilerimizin dil gelişimlerine katkı sağlayacak Yurt dışı etkinlik ve proje çalışmaları yürütülmektedir.

DANIŞMANLIK

Her öğrencimize, Akademik, Sosyal ve Okul içi durumlarını analiz edip velilerini bilgilendiren danışman öğretmen atanır. Danışman öğretmenlerimiz Veli Gruplarını, Öğrenci Öğretmen gruplarını oluşturur iletişim sürecini başlatır.

Danışman Öğrenci grupları, öğrencilerin derslerine giren öğretmenleri ile birlikte hızlıca akademik konular hakkında iki taraflı iletişim kurabilecekleri şekilde oluşturulur. Danışman öğretmenlerimiz aynı zamanda velimizin istediği anda hızlıca iletişim kurabilecekleri okul temsilcilerimiz dir.

Danışman öğretmenlerimiz, 5, 6, 7. Sınıflarda 3 haftada, 8. Sınıflarda 2 haftada en az bir kez velilerini aşağıda belirlenen başlıklar çerçevesinde bilgilendirirler. Daha detaylı ve uzun soluklu görüşmeler için okula davet edilir.

Veli Bilgilendirme Başlıkları;

 • Akademik durum (Ödev, Çalışma performansı, okula ve derse uyum) hakkında bilgi verir
 • Davranış ve genel durumu hakkında bilgi verir
 • Çözüm gerektirecek durumlarda ise planlamasını yapıp çözüm odaklı bilgi verir

REHBERLİK ÇALIŞMALARI

PDR çalışmalarında; öğrencinin kendini tanıyarak doğru seçimler yapabilmesi, doğru kararlar alabilmesi, sağlıklı ve dengeli bir insan olarak kendini gerçekleştirebilmesi amaçlanmakta, bu doğrultuda sistemli ve profesyonel bir yardım süreci yürütülmektedir.

İSTEK 1915 Çanakkale Lisesi’nde kapsamlı gelişimsel rehberlik anlayışı esastır. PDR hizmetleri gizlilik, gönüllülük, süreklilik, kişi haklarına saygı, bireyin değerliliği, bireyin özerkliği ve ilgili kişilerle işbirliği ilkelerine dayanır.

PDR Çalışmaları 3 alanda yürütülmektedir.

 1. Bireysel Rehberlik: Öğrencilerin kişisel özellikleri ve sosyo-ekonomik ve kültürel faktörleri de göz önünde bulundurularak kişiye özgü eğitim programları geliştirmek, öğrencilerin ihtiyaç ve problemleri ile ilgili öğrencilere ve ailelerine psikolojik danışmanlık hizmeti vermek.
 2. Eğitsel Rehberlik: Öğrencilerin çalışma davranışlarını geliştirmek, anaokulundaki öğrencilerin ilkokula, ilkokuldaki öğrencilerin ortaokula, ortaokuldaki öğrencilerin liseye, lisedeki öğrencilerin de üniversiteye donanımlı bir şekilde geçişlerini sağlamak.
 3. Mesleki RehberlikÇoklu Zeka Teorisi doğrultusunda öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini gözlemlemek, gerekli envanterleri uygulamak ve tüm öğrenimi boyunca ilgi ve yeteneklerini takip ederek öğrencileri kendilerine en uygun mesleklere yöneltmek.

PROJELERİMİZ

Okulumuz öğrencileri tarafından yürütülen projeler ve katılım sağlanacak yarışmalara ait tablo aşağıda belirtildiği gibidir. Her yıl zümre öğretmenleri ile birlikte güncelleme yapılır ve çalışmalar sene başında planlanıp ilgili öğrencilere duyurulur. Proje ve yarışmalara katılım sürecinde öğrenci seçimi alanında uzman öğretmenlerimizle birlikte yapılır.

PROJE ADI BRANŞ
TEKNOFEST BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ
MEB ROBOT YARIŞMASI BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ
MEB AKIL OYUNLAR MATEMATİK
TÜBİTAK FEN BİLİMLERİ
ETWİNNİNG Projesi / ERASMUS SOSYAL BİLGİLER
MODELS OF UNITED NATIONS – (MUN) İNGİLİZCE
İYİ FİKİR PROJE YARIŞMASI FEN BİLİMLERİ
MEKA ZEKA YARIŞMASI FEN BİLİMLERİ
Youngcast Project İNGİLİZCE

KULÜP VE SOSYAL ETKİNLİKLERİMİZ

Öğrenci kulüpleri; öğrenmenin okul ve dersler ile sınırlı olmayıp öğretmenin de içselleştirilmiş desteği ile zenginleşmiş uzun vadeli bir yol olduğu genel kabulüne dayalı olarak kendini gerçekleştirme, ben olma ve iyi oluş kazandırma süreçlerini kendisine hedef olarak almaktadır. Bu süreçlerdeki hedef kazanımlar, 21. yüzyıl becerisi olarak ifade edilen ve OECD tarafından yayımlanan becerilerle birebir örtüşmektedir. İSTEK Okulları öğrenci kulüpleri çalışmalarıyla öğrencilerde aşağıdaki becerilerin gelişmesi amaçlanmaktadır.

 1. Eleştirel düşünme ve problem çözme
 2. İşbirliği yapabilme ve liderlik
 3. Esneklik
 4. Girişimcilik
 5. Etkili iletişim
 6. Doğru bilgiye erişim ve analiz yapabilme
 7. Merak ve hayal gücü

Sosyal duygusal beceriler;

 • Sebat
 • Öz-Deneti
 • Sorumluluk
 • Sosyallik
 • Girişkenlik
 • Enerji
 • Yaratıcılık
 • Hoşgörü
 • Merak
 • Empati
 • İş Birliği
 • Güven
 • Öz Yeterlik
 • Başarma Motivasyonu kazandırılmasını hedefleyen bir programdır.

Okulumuzda açılan ve her yıl güncellenen kulüplerimiz belirtildiği gibidir.

 • Mun Kulübü
 • Moda Tasarımı Kulübü
 • Yüzme Kulübü
 • Masa Tenisi Kulübü
 • Voleybol Kulübü
 • Modern Dans Kulübü
 • Basketbol Kulübü
 • Masa Tenisi Kulübü
 • Satranç Kulübü
 • Drama Kulübü
 • Akıl Oyunları Kulübü
 • Robotik Kodlama Kulübü
 • Bocce Kulübü
 • Tenis Kulübü
 • Seramik Kulübü
 • İllüstrasyon Kulübü
 • Orıantrıng Kulübü
 • Keman Kulübü
 • Gitar Kulübü

ÖLÇME & DEĞERLENDİRME

 • Ölçme ve Değerlendirme, eğitim-öğretimin önemli bir basamağı olarak yalnız öğrenme ürününün değil sürecin de değerlendirilmesini esas almaktadır. Bir yandan öğrenme sürecindeki eksiklikleri görmemize yardımcı olurken bir yandan da eğitim-öğretimde kullanılan öğretme yöntem ve tekniklerinin etkililiğini ortaya koymaktadır.
 • Ölçme ve Değerlendirme Birimimiz bu düşünceden hareketle, öğretmenlerimizle işbirliği içerisinde çalışarak öğrenci başarısını ve öğretimin niteliğini artırmayı hedeflemektedir. Derslerin kazanımları doğrultusunda üst düzey becerileri ölçmeye yönelik sınavlar hazırlanmaktadır. Uyguladığımız sınavların sonuçları analiz edilerek konu eksikleri belirlenmekte ve bu doğrultuda öğretmen ve idarecilerimize raporlar sunulmaktadır. Sınıf içi çalışmaların bu bilgiler ışığında planlanması sağlanmaktadır.

UYGULANAN SINAVLAR

 • Hazırbulunuşluk Sınavları: Öğrencilerin, başladıkları sınıfın öğretim programına ön koşul niteliği taşıyan kazanımlara sahip olma düzeylerinin belirlenmesi, varsa eksiklerin tespit edilerek giderilmesi amacıyla öğretim yılının başında yapılan sınavlardır.
 • Yazılı Sınavlar: MEB’in belirlediği standartlara göre öğretim yılı boyunca uygulanan ve notla değerlendirilen sınavlardır. Bu sınavlarda kısa cevaplı, eşleştirmeli, doğru-yanlış, uzun cevaplı, boşluk doldurmalı soru tipleri kullanılmaktadır.
 • Konu Tarama Testleri: Öğrencilerin bir ünite veya konuyla ilgili öğrenme eksiklerinin tespit edilmesi amacıyla yapılan sınavlardır. Eksik öğrenmelerin, konunun üzerinden çok fazla zaman geçmeden giderilmesi ve tam öğrenmenin sağlanmasına yardımcı olur.
 • Deneme Sınavları: Okulumuzda yürütülen LGS hazırlık çalışmaları kapsamında ÖZDEBİR, İKS ve GBT sınavları uygulanmakta olup, sınav sonuçları öğrenci, öğretmen ve velilerimizle paylaşılmaktadır. Deneme sınavlarımız İSTEK/Türkiye geneli değerlendirmeye girdiği için öğrencinin yalnız okul içerisindeki başarı durumunu değil İSTEK/Türkiye genelindeki sıralamasını da görme olanağı sağlamaktadır.

KAYNAKLAR

Okulumuzda Eğitim Öğretim Süreçlerinde sürekli güncellenen ve aktif olarak takip edilen kaynaklar kullanılır.

 • İSTEK Genel Merkez Kitapları
 • Dijital Soru Bankası (DijiDemi)
 • Özgün Öğretmen Notları
 • Ek kaynak kitaplar (Zümrelerce belirlenir)
 • Deneme ve Branş Sınavları (İSTEK GM Kaynakları, Dış Kaynaklar, Özgün Kaynaklar)